انتخاب زبان

آذربایجان شرقی

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

اسامی برخی از روستاهای تغییر نام یافته کلیبر

کلیبر کند آدلاری

اویان نیوز: اسامی زیر بخشی از نام های جغرافیایی مناطق روستایی شهر کلیبر است که در طول سال‌‌های گذشته تغییر یافته است.

نام قدیمی این اسامی تُرکی بوده که در طی سده اخیر به تدریج تغییر پیدا کرده یا به تعبیر دیگر «فارسی شده» است.

با این همه، اسامی قدیمی، کماکان در گویش مردم به همان صورت اصیل خود بکار برده می‌شود.

نام تغییر یافته

نام قدیمی

اسب قلیان

اسبَقلیان

اسبهار

ایسباهار

اس

آس

اصلان بیگلو

آسلان بَی‌لی

اقدرق

آغ دره

اغچه قشلاق

آغجا قیشلاق

اغویه

آغی(اَغی)

احمدآباد

تازا کند

آقا میرلو

آغامیرلی

آجودان آباد

آجین آوا

بشاب

باشاو

برنا دل

بیرنادیل

بالاسنگ

بالاسا

قلعه لو

قالالی

برزندیق

برزوند

عربشاه

هَرؤوشا

بالی بیگ لی

بالی بَی‌لی

جندشفق

گیت

جانی بیگلو

جانی بَی‌لی

جغناب

جغانوو

چناق

چاناقلی

چله خانه

چیله خانا

چریق

چری

دلاوران

دیل بیلمز

حدادان

دمیرچی کندی

علویق

علوی

دمریق

دومورو

ایل یوردی

ائل یوردو

گویران

گَوران

گلوسنگ

گلیسی

گلدر

گولدور

گرده زایلو

گیرده‌زایلی

گچی کاغی

گئچی کاغی

گلدرق

گول‌دره

همو

هومولو

هجق

؟؟؟؟؟

هنا آباد

هینی آوا

هور مقان

هورموغان

همنشین

هوموشوت

کر (۲)

کور

کاردوجین

کاردوجون

کلاسور

کله‌سور

کلشلو

کولَش‌لی

کیارق

کییاری

کبودان

کاروان

ناپشته

ناپیشتا

کلان

کالان

کمان

کومان

کیقباد

کاغبات

کلی قوزی

کل قوزو

کلالق

کاللا

کهلی قره خانلو

؟؟؟؟؟؟

لمه دره ق

لومه‎دره

لمهونی

لومولو

لته ده

لئته‌دی

لکان

؟؟؟؟؟؟

لوله درق

؟؟؟؟؟؟

ملالو

ماللالی

مرزرود

مرزلو

محمود آباد

ماحمید آوا

مکیدی

مئی کندی

مولود

ماولود

ملوک

مولوک

مزرعه اکراد

مزره

مقاس

مای‌آس- ماهاس

مولان

ماولان

نجف تراکمه

نجف تره‌کَمه

نوجه ده

نوغادی- نوغ آدی

اوزی

اوزو

اوسکلو

اوسکولو

سیدان

اوتو کندی

پالتلو

؟؟؟؟؟؟

پرتلو

پرتیلی

پالیتلو

پالیتلی

پیغام

پئی‌قان

قوشه بلاغ

قوشا بولاغ

قلعه کندی

قالا کندی

قوشچی

قوشچو

قشلاق اخمود

قیشلاق آخمودلو

قره درق

قره دره

قره گونی

قره گونئی

قاطار

قاتار

قیشلاق گازلو

قازلی قیشلاق

قره درق

؟؟؟؟؟؟

غمیش عونی

قَمیشانلی

سراجلو

سیراجلی

سردرق

سردری

سراملو

سیراملی

ساری بلاغ

ساری بولاغ

سولی درق

سولو دره

ساری درق

ساری دره

سهریق

سئهری

شبخانه

شووخانا

شریق

شری

شخمولی قیشلاق

شوخوملو قیشلاق

خانه خسرو

پیره خسره

خونیرود

خوی‌نه‌ره

یارالوجه

یارالیجا

یلی

یئللی

زاویه

زئیوه

کلیبر کند آدلاری

درباره این مطلب نظر دهید