انتخاب زبان

آخرین اخبار

اولین شماره نشریه «آنا وطن» منتشر شد

ana veten

اختصاصی اویان نیوز: دیروز اولین شماره از دو هفته نامه ی «آنا وطن» در غرب آذربایجان توزیع شد.

به گزارش اویان نیوز، دوشنبه ۲۷مهر۹۳ اولین شماره از دو هفته نامه ی «آنا وطن» در شهرهایی همچون سلماس ، اورمیه، خوی ماکو، میاندوآب، سولدوز (نقده) ، سایین قالا (شاهین دژ) ، تیکان تپه (تکاب) توزیع شد.

این نشریه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی آذربایجانی به ۲ زبان تورکی آذربایجانی و فارسی در ۸ صفحه در قطع روزنامه در شهر سلماس انتشار یافته است.

مدیر مسئول این نشریه حمید سبزیکاری دیلمقانی و زیر نظر هئیت سردبیری اداره می شود.

در بخشی از یادداشت هئیت تحریریه «آنا وطن» به نام «چرا می نویسیم؟» آمده است: «ما نیز بعنوان بخشی از این زبان مشترک جهانی، احوالات، خواسته ها و افکار و عقاید جامعه مان را برای تاریخ می نویسیم، برای امروز، برای همدیگر، برای مردمی که دوستشان داریم، برای دوستارانمان و حتی بدخواهوانمان می نویسیم تا موجودیت وهویتمان را با دستان خودمان به تحریر در آید و این امر با هر کیفیتی که انجام پذیرد بهتر از صفحات خالی ای است که برای تاخت و تاز افکار و عقاید ناسالم فراهم می کند.»

این دو هفته نامه، در اولین تجربه ی خود در ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

 ana vatan1

درباره این مطلب نظر دهید