انتخاب زبان

اقتصادی

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

ایران: خانه‌نشینی2 میلیون جوان! +جدول

325967_905

اویان نیوز: با وجود مباحث فراوان مطرح شده در ۸ سال اخیر درباره فراهم شدن امکان اشتغال برای میلیون ها نفر؛ اما آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری جوانان همچنان بالای ۲۰ درصد و بیکاری برای زنان نیز ۲ برابر مردان است. موضوع قابل تامل اینکه در سالهای اخیر نرخ بیکاری جوانان به میزان ۴ درصد و بیکاری زنان ۸٫۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اویان نیوز به نقل از مهر، یکی از مهم ترین و پرچالش ترین مباحث مطرح درباره بیکاری و عدم امکان ورود کارجویان به بازار کار کشور، بخش کارجویان جوان و به عبارتی گروه اصلی متقاضی کار در کشور است که متاسفانه در سال های گذشته همواره نرخ بیکاری در این گروه ها چه در بخش مردان و چه زنان بالا و قابل تامل بوده است.

جوانان جویای کار و اغلب گروه های فارغ التحصیل دانشگاهی کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ و یا ۱۵ تا ۲۹ سال قرار می گیرند. با وجود طرح مباحث فراوان و ارائه آمارهای گوناگون از اقدام دولت های نهم و دهم برای اشتغال زایی در این گروه ها، نرخ بیکاری کارجویان جوان کشور همچنان بالا مانده است.

معضل بیکاری بالای جوانان

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در پایان سال ۹۱ از مجموع ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر بیکار در سطح عمومی، ۱ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۱۷ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار داشته اند. به عبارت دیگر حدود ۷۰ درصد کل بیکاران کشور بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران را جوانان تشکیل داده اند.

این موضوع نشان دهنده ادامه روند نامتعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار کشور و باقی ماندن شدت تقاضای کارجویان به دلیل عدم ورود به بازار کار شده است تا جایی که در سال ۹۲ نیز همچنان بازار کار با فشار متولدین دهه ۶۰ برای ورود به بازار کار مواجه است و احتمالا این فشار تا نیمه دهه ۹۰ نیز ادامه خواهد یافت.

بررسی عملکرد دولت های نهم و دهم از سال ۸۴ تا ۹۱ نیز نشان می دهد در سال ۸۴ تعداد بیکاران جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله در کشور ۱ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۸۹۶ نفر از کل ۲ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۸۶۶ نفر بوده است. به بیان دیگر در سال اول فعالیت دولت نهم حدود ۷۵ درصد کل بیکاران کشور را جوانان تشکیل داده اند.

وضعیت بیکاران جوان از ۸۴ تا ۹۱

در سال ۸۵ از مجموع ۲ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۴۸ نفر بیکار کشور ۱ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۶۱۷ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال بوده و معادل حدود ۷۵ درصد کل کارجویان در این گروه سنی قرار داشته اند. این رقم در سال ۸۶ از کل ۲ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۲۳۸ نفر بیکار ۱ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۹۸۲ نفر بود.

در سال ۸۷ تعداد بیکاران کشور ۲ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۷۹ نفر بوده که از این تعداد نیز ۱ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۳۳۶ نفر جوان بوده اند. از آمار ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۹۷۱ نفری بیکاران سال ۸۸ نیز ۱ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۹۸۰ نفر جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بوده اند.

آمار سال ۸۹ نشان می دهد که از ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۲۹ نفر مجموع بیکاران کشور، ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۲۳۳ نفر معادل بیش از ۶۸ درصد را جوانان جویای شغل تشکیل داده بود. در سال ۹۰ نیز ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۶۰۸ نفر در کشور بیکار بوده اند که از این تعداد ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۷۲ نفر جوان بوده است.

به صورت کلی سهم بیکاری زنان نسبت به مردان در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم به مراتب بیشتر از مردان و تا ۲ برابر بوده است. نکته حائز اهمیت در آمار ۸ ساله بیکاری کشور این است که با وجود ادعای اشتغال زایی میلیونی و مهار بیکاری در استان ها؛ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله یا همان گروه اصلی جویای کار کشور از ۲۰٫۶ درصد در سال ۸۴ به ۲۴٫۵ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته است.

بیکاری زنان ۲ برابر مردان

برداشت از آمار ارائه شده این است که نه تنها جوانان در فاصله ۸ سال گذشته امکان چندانی برای ورود به عرصه بازار کار کشور نیافته اند، بلکه در پایان سال گذشته نرخ بیکاری در گروه جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله افزایش نیز یافته است. حال ممکن است بخشی از این افزایش مربوط به بالا رفتن تعداد تقاضاهای ورود به بازار کار کشور باشد، اما آنچه که مسلم است اینکه اقدامات موثری برای متعادل شدن عرضه و تقاضای نیروی کار در سال های اخیر با وجود ادعاهای مطرح شده صورت نگرفته است.

جدول ۸ ساله بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال

تعدادبیکاران‌مرد تعدادبیکاران‌زن نرخ‌بیکاری‌عمومی نرخ‌بیکاری‌جوانان تعدادبیکاران‌جوان سال
۱۲۶۹۲۶۵ ۶۵۷۶۳۱ ۱۱٫۵ ۲۰٫۶ ۱۹۲۶۸۹۶ ۸۴
۱۲۸۸۹۸۰ ۶۲۴۶۳۶ ۱۱٫۳ ۲۰٫۸ ۱۹۱۳۶۱۷ ۸۵
۱۲۱۱۲۱۶ ۵۹۲۷۶۵ ۱۰٫۵ ۲۰ ۱۸۰۳۹۸۲ ۸۶
۱۱۸۷۰۳۳ ۵۶۰۳۰۲ ۱۰٫۴ ۲۰٫۴ ۱۷۴۷۳۳۶ ۸۷
۱۳۵۵۶۶۷ ۵۶۷۳۱۳ ۱۱٫۹ ۲۲٫۱ ۱۹۲۲۹۸۰ ۸۸
۱۴۸۲۶۲۲ ۷۱۳۶۱۰ ۱۳٫۵ ۲۵٫۵ ۲۱۹۶۲۳۳ ۸۹
۱۲۹۲۰۱۶ ۶۱۸۰۵۵ ۱۲٫۳ ۲۴ ۱۹۱۰۰۷۲ ۹۰
۱۳۳۳۴۱۶ ۶۴۰۴۰۰ ۱۲٫۲ ۲۴٫۵ ۱۹۷۳۸۱۷ ۹۱

افزایش ۸٫۴ درصدی نرخ بیکاری زنان!

با وجود گرایش روزافزون زنان برای ورود به بازار کار کشور، اما نرخ بیکاری در این گروه با فاصله معناداری از گروه مردان قرار دارد. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله از ۲۹٫۹ درصد در سال ۸۴ به ۳۸٫۳ درصد در پایان سال ۹۱ افزایش یافته است. نرخ بیکاری زنان این گروه در سال ۸۵ به میزان ۲۹٫۵ درصد، در ۸۶ معادل ۲۹٫۵ درصد، ۸۷ به میزان ۳۱٫۸ درصد، در سال ۸۸ معادل ۳۱ درصد، در ۸۹ به میزان ۳۹٫۷ درصد، در سال ۹۰ نیز ۴۰٫۳ درصد و در پایان سال گذشته نیز ۳۸٫۳ درصد بوده است.

در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری عمومی کشور به میزان ۱۳٫۵ درصد و نرخ بیکاری جوانان نیز ۳۰ درصد برآورد شده که این آمار به خوبی نشان دهنده بالا بودن نرخ بیکاری جوانان به میزان بیش از ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است. همچنین نشان دهنده این معضل است که همچنان جوانان بسیار زیادی مترصد ورود به بازار کار هستند و لازم است در دولت یازدهم برای این منظور برنامه های موثری به اجرا گذاشته شود.

درباره این مطلب نظر دهید