اویان نیوز: پلیس امنیت آذربایجان شرقی چهار تن از «اراذل و اوباش» منطقه آخر عباسی تبریز را که پیش از این به جرم «عربده کشی» بازداشت شده بودند، در خیابان ها و محلات آن منطقه از شهر گرداند.