انتخاب زبان

اخبار

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

تحقیر ترکها در لغت نامه "حییم"

tohın 11

اختصاصی اویان نیوز: در کتاب فرهنگ لغات حییم انگلیسی به فارسی، در مقابل واژه “ Turk ” معانی همچون «اسب، بچه شرور، مستبد » آورده شده است.

به گزارش اویان نیوز، تعویض معانی واژه ” Turk ” در ویرایش های مختلف فرهنگ لغات حییم قابل تامل است. در ویرایش اول فرهنگ لغات حییم در توضیح کلمه ” Turk ” «ترک، اسب ترکی» عنوان شده است . این در حالی است که در ویرایش های سوم وچهارم این کتاب کلمه ” Turk ” به «بچه شرور و شیطان» و«سلطه جو، مستبد» معنی شده است .

برای کلمه ” Turk ” معانی و تفاسیر بی شماری از طرف محققین زبان شناسی و ترک شناسی عنوان شده است.

محمود کاشغری در کتاب دیوان الغات الترک در معنای واژه ” Turk ” «صاحب افراد زیاد» ، «دسته ای از لشگر» و«مبارز جنگجو» راعنوان کرده است. در فرهنگستان زبان ترکی (TDK) «اسم خاص، تمام کسانی که از نژاد ترک و به زبان ترکی  صحبت میکند» آمده است. آ.ن.کونونوف در کتاب  شجره تراکمه به نقل از” وامبری ” معانی «آفریده شده» و«انسان» را عنوان می کند .

فعالین مدنی آذربایجان بر این باورند که در صد سال اخیر سیاست آسیمیلاسیون ملل غیر فارس با هدف از بین بردن هویت ملل ساکن در ایران بالاخص ملت تورک در ابعاد مختلف دنبال شده است واین گونه توهین ها و تحریف ها در بعد زبانی را نیز نمونه ای از آسیمیلاسیون فرهنگی و تلاشی غیر مستقیم برای القاء هویت کاذب به ملل غیر فارس می دانند .

استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع ” اویان نیوز ” مجاز است.

tohın 222

tohın 11

درباره این مطلب نظر دهید