انتخاب زبان

آداب و رسوم

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

تداعی سنت های بومی در جشنواره «تبریزیم»

b6199

اویان نیوز: جشنواره نمایش های بیرونی و فضای باز تبریزیم هر چند به طور مشخص به نمایش های بیرونی اختصاص دارد اما این بهانه ای فراهم آورد تا در بخش جنبی نمایش ” سایاچی لار” نیز به اجرا در آید.

این آیین از جمله آیین های سنتی آذربایجان است که آمدن بهار را بشارت می دهد.

این نمایش در جشنواره نوروزی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز دو نوروز امسال و سال گذشته اجرا شد.

سایاچی ها مردمانی بودند که با «تکم» های چوبی در دست، کوچه به کوچه و روستا به روستا را آوازخوان می گشتند و رسیدن بهار نو را به مردمان دیار آذربایجان بشارت می دادند.

تکم یک بز چوبی بود که با یک میله آن را نگه می داشتند تا هنگام رقصاندن بز و بالا و پایین رفتن میله، پاهای چوبی بز به دایره ای که بین دست سایاچی و پای بز چوبی قرار داشت برخورد کند و صدا دهد. روی بدنه چوبی را با موهای سیاه بز می پوشاندند و به جای چشم بز، از مهره های چشم زخم استفاده می کردند.

سایاچی شعر خوانان وارد روستا یا محله می شد و شاگردش در پی او با توبره ای روان بود تا انعام ها را جمع آوری نماید و به او تورباچی «توبره کش» می گفتند.

اهراب نیوز

سابقه خبر در اویان نیوز:

تکم چی سنتی به قدمت تاریخ

درباره این مطلب نظر دهید