انتخاب زبان

حکومت ملی آذربایجان

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

حکومت ملی آذربایجان به روایت تصویر (قسمت دوم)

5

اختصاصی اویان نیوز: روز ۲۱ آذر سالروز تشکیل و سقوط حکومت ملی آذربایجان به رهبری میر جعفر پیشه وری می باشد.

این حکومت خود مختار در تاریخ ۲۱آذر سال ۱۳۲۴ بعد از برگزاری انتخابات تشکیل گردید.

یک سال پس از تشکیل حکومت ملی در آذربایجان ارتش شاهنشاهی به بهانه برگزاری انتخابات مجلس ملی وارد خاک آذربایجان گردید که در نتیجه آن قریب به ۶۰ هزار نفر از آذربایجانیان کشته، اسیر، زندانی و تبعید شدند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

درباره این مطلب نظر دهید