انتخاب زبان

حکومت ملی آذربایجان

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

حکومت ملی آذربایجان به روایت تصویر (قسمت اول)

pisheveri 2

اختصاصی اویان نیوز: روز ۲۱ آذر سالروز تشکیل و سقوط حکومت ملی آذربایجان به رهبری میر جعفر پیشه وری می باشد.

این حکومت خود مختار در تاریخ ۲۱آذر سال ۱۳۲۴ بعد از برگزاری انتخابات تشکیل گردید.

یک سال پس از تشکیل حکومت ملی در آذربایجان ارتش شاهنشاهی به بهانه برگزاری انتخابات مجلس ملی وارد خاک آذربایجان گردید که در نتیجه آن قریب به ۶۰ هزار نفر از آذربایجانیان کشته، اسیر، زندانی و تبعید شدند.

8 mart reje bagirxan danishqah il donum 1 il donum 2 il donum 3 il donum 4 il donum 5 il donum 6 jeneralllar ve serhengler kabine kabine1 kabine2 kitablar midale eftexar milli hokmetin logosu milli kongire milli meclesin yaranmasi milli orkestra milli orkestra2 neshriyat neshriyat2 orden pisheveri - qiyami pisheveri 2 pisheveri urmuda pul pulsuz bimaristan stterxan bayragi teshkilat cevanan

درباره این مطلب نظر دهید