انتخاب زبان

آخرین اخبار

دکتر محمدحسن حسین بر در گفتگو با العربیه اعدام گسترده فعالان بلوچ نشانه رشد آگاهی قومی و دینی آنها است

اویان نیوز : محمد حسن حسین بر از فعالان بلوچ تاکید کرد گسترش اعدام ها در بلوچستان نشانه رشد آگاهی در بین مردم است و جمهوری اسلامی ایران به دلیل نگرانی از رشد این آگاهی ملی دست به اعدام های گسترده می زند.
حسین بر در گفتگو با العربیه نت فارسی گفت:” بالاترین تعداد اعدام ها طی ۱۰ سال گذشته در بلوچستان بوده است و دلیل اصلی آن آگاهی ملت بلوچ نسبت به حقوق حقه خود است.”
دکتر محمد حسن حسین بر وکیل و پژوهشگر مقیم واشنگتن است. او در فوریه گذشته در مورد مسئله مردم بلوچ در کنگره آمریکا سخنرانی کرده بود. وی به عنوان فعال بلوچ بارها به عنوان شاهد در کنگره آمریکا و دیگر سازمان های دولتی و غیردولتی این کشور در مورد مشکلات مذهبی و قومی مردم این منطقه سخن گفته بود.

او گفت: ” مردم بلوچ علیرغم اینکه کمتر از ۱۰% جمعیت ایران را تشکیل می دهند سهم آنها از اعدام ها در سراسر کشور بیش از نیمی از آمار اعلام شده است.
این فعال بلوچ همچنین مقامات جمهوری اسلامی را به تلاش برای تغییر دموگرافی و ترکیب جمعیتی در مناطق بلوچ نشین متهم کرد و گفت:” این سیاست هم در دوره شاه و هم در حال حاضر در حال انجام است من به یاد دارم وقتی زمانی زاهدان ۴۰ هزار جمعیت داشت غیر از کارمندانی که از مناطق دیگر به آنجا آمده بودند همه بلوچ بودند اما در حال حاضر نصف جمعیت زاهدان مهاجر هستند.”
او گفت:” دولت کارمندان و بازرگانان را تشویق می کند تا به بلوچستان بیایند کارهای تولیدی در استان عمدتا دست مهاجرین است.”

http://www.alarabiya.net/articles/2012/12/03/253118.html

درباره این مطلب نظر دهید