انتخاب زبان

اخبار و گزارشات

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

سازمان ملل: ایران باید تبعیض علیه اقلیتهای جنسی، اتنیکی و مذهبی را متوقف سازد

sazman-mellal-sahamnews1

اویان نیوز: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نظرات نهایی خود درباره اجرای تعهدات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم توسط جمهوری اسلامی را منتشر کرد. این کمیته نگرانی های جدی خود را نسبت به حجم وسیعی از تخلفات حقوق بشری در حوزه زنان، کودکان، کارگران و سندیکاها، اقلیتهای اتنیکی، ناهندگان افغان و افراد همجنسگرا و ترنسجندر بیان کرده است. عدالت برای ایران پیش از این برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را در قالب یک گزارش به اطلاع کمیته رسانده بود. ما از نظرات نهایی کمیته که نگرانی های اصلی ما را در حوزه های زیر بازتاب داده است، ابراز خوشحالی می کنیم.

در حوزه همجنسگرایان و ترنسجندرها،

کمیته سازمان ملل خواستار لغو تمامی قوانینی شده است که تبعیض، آزار و مجازات افراد به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شان رسمیت می بخشد؛ براساس نظر کمیته تمامی تبعیض ها و تعصبات اجتماعی علیه همجنسگرایان و ترنسجندرها باید از میان برود و جمهوری اسلامی باید تضمین کند که این افراد از حق اشتغال، خدمات اجتماعی، مراقبتهای بهداشتی و حق آموزش خود مطابق میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاملا برخوردار می شوند.

در حوزه زنان،

-کمیته مقرر می دارد که تمامی محدودیتها برای دسترسی به آموزش عالی، شامل ممنوعیت تحصیل در رشته های مختلف و سهیمه بندی جنسیتی و زنانه-مردانه کردن کلاسها و امکانات دانشگاهی باید از میان برود.

-خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب زناشویی (قانون تمکین) باید جرم شناخته شود

-زوجین نباید حق داشته باشند دیگری را از اشتغال ممنوع کنند.

در حوزه کودکان،

- باید حداقل سن قانونی ازدواج هم برای پسران و هم برای دختران به ۱۸ سال افزایش یابد؛

- به مساله شمار بالای ترک تحصیل دختران در مناطق روستایی و دانش آموزان عرب اهوازی رسیدگی شود.

در حوزه مهاجران و پناهندگان افغان،

- باید اطمینان حاصل شود که کودکان پناهنده به آموزش ابتدایی، صرفنظر از اینکه والدین شان در طرح های ثبت نام اتباع بیگانه شرکت کرده اند یا خیر، برخوردار هستند.

در حوزه اقلیت های اتنیکی،

- جمهوری اسلامی باید گامهای فوری برای افزایش سهم بودجه مناطقی که عمدتا محل زندگی اقلیت های قومی هستند بردارد تا وضعیت معیشت و مسکن، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت محیطی، برق، وسایل نقلیه عمومی، مدرسه و مراکز بهداشتی  در این مناطق بهبود یابد. نسبت به اینکه اقلیت های قومی فرصت آموزش زبان مادری خود را در کنار زبان فارسی دارند باید اطمینان حاصل شودحق مشارکت اقلیت های قومی در زندگی فرهنگی که شامل حمایت از انتشار آزادانه و بدون محدودیت و لغو پروانه کتاب و نشریه به زبانهای کردی، عربی، آذری و بلوچی می شود به رسمیت شناخته شود.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل بیش از ۳۰ توصیه به دولت ایران پیش روی دولت ایران نهاده است. شادی صدر، مدیر اجرایی عدالت برای ایران می گوید: “این نگرانی ها و توصیه ها شکاف جدی را در برخورداری مردم ایران از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نشان می دهد. این شکاف نتیجه مجموعه بزرگی از تبعیضات نهادینه و فراگیر مبتنی بر جنسیت، قومیت، زبان، گرایش جنسی و هویت جنسیتی است.”

این اولین باربعد از بیست سال است که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل وضعیت ایران را بررسی کرده است. صدر در اینباره می گوید: “مرور نظرات نهایی کمیته پس از بررسی امسال به علاوه نظراتی که همین کمیته بیست سال پیش داده بود متاسفانه نشان می دهد که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نه تنها همچنان تداوم داشته بلکه به شکلی آشکار، در بیست سال گذشته بدتر شده است.”

عدالت برای ایران

درباره این مطلب نظر دهید