انتخاب زبان

آخرین اخبار

شهردار تبریز تابعیت ترکیه ای گرفت

اویان نیوز:نوین شهردار تبریز توسط شورای شهر ارزروم ترکیه به عنوان شهروند افتخاری این شهر برگزیده شد.

به گزارش اهراب نیوز، در مراسم ویژه ای که به همین مناسبت در سالن شهرداری های این شهر برگزار شده بود، احمدکوچوکلر شهردار ارزروم با اعلام این مطلب افزود: تبریز و ارزروم از دیرباز و در تاریخ مناسبات دو کشور ایران و ترکیه ، همکاری‌های نزدیکی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف با یکدیگر داشته‌اند و این روابط زمینه‌ساز نزدیکی هرچه بیشتر شهروندان این دو شهر به هم شده است.

وی با تقدیر و قدردانی از تلاش های نوین شهردار تبریز در تلاش برای عقدقرارداد خواهر خواندگی بین شهرهای ارزروم و تبریز تاکید کرد: خوشبختانه با تلاش ها و پی گیری های مدیریت شهری تبریز برای تحقق و عملی شدن این اهداف و برنامه‌ریزی های هدفمند برای تقویت همکاری های دوجانبه ، دو شهر تبریز و ارزروم به عنوان خواهرخوانده های فرهنگی در راستای اهداف مورد نظر خویش نسبت به افزایش سطح مناسبات ، همکاری های خود را آغاز کنند.

شهردار ارزروم در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: شورای شهر ارزروم به علت خدمات علیرضا نوین در نزدیک سازی شهرهای تبریز و ارزروم به یکدیگر وی را به عنوان شهروند افتخاری برگزید.
نوین شهردار تبریز نیز در این مراسم دریافت عنوان نشان شهروند افتخاری شهر ارزروم ترکیه را افتخاری مهم برای شهر تبریز دانست و تاکید کرد: شهرهای تبریزو ارزروم از قرن‌ها پیش مراودات و همکاری‌های مشترکی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف ازجمله فرهنگی ، هنری ، اقتصادی ، بازرگانی ، تبادل دانشجو و گردشگر داشته و دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وجود دروازه‌ای به نام تبریز در شهر ارزروم را گویای دیرینگی و مستحکم بودن روابط و همکاری‌های این دو شهر از گذشته‌های دور دانست و افزود: مشترکات بسیاری در حوزه های فرهنگی ، اقتصادی ، گردشگری و دینی میان شهرهای مختلف ترکیه با ایران به ویژه ارزروم و تبریز به جهت هم جواری با هم وجود دارد وبا عقد قرارداد خواهر خواندگی بین دو شهر شاهد افزایش مراودات و روابط دوجانبه هستیم.
همچنین در مراسم دیگری که با حضور مهندس نوین شهردار تبریز، احمدکوچوکلر شهردار ارزروم و مسئولان عالیرتبه شهر ارزوم برگزار شد، دفتر گردشگری شهرداری تبریز بطور رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

اهراب نیوز

درباره این مطلب نظر دهید