انتخاب زبان

آخرین اخبار

شیری آذر: تبریز نیازی به برقراری رابطه با ایروان ندارد

shi

اویان نیوز: عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شهردار تبریز به جای  رابطه با ارمنستان با کشورهایی که اشتراکات فرهنگی با ما دارند رابطه ایجاد کند.

به گزارش اویان نیوز به نقل از اهراب نیوز، حبیب شیری آذر در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز با انتقاد از مصاحبه شهردار تبریز در خصوص ایجاد روابط با ایروان گفت : تصمیم گیری در مورد ارتباط با مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر ها به عهده شورای شهر است و شهرداری ها نباید در این مورد مداخله کنند.

وی همچنین ادامه داد : من فکر نمی کنم اعضای شورای شهر تبریز رغبتی برای ایجاد رابطه با ایروان داشته باشند و شهردار به جای رابطه با چنین کشورها اول با کشورهایی که اشتراکات دینی ، فرهنگی و تاریخی داریم رابطه برقرار کند .

این گزارش می افزاید ، حبیب شیری آذر افزود: از شهردار خواهش می کنم در صحبت های خود به مسائل و موارد مورد نظر مردم شهر تبریز را مد نظر قرار دهد.

در این گزارش آمده است ، شیری آذر عضو شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با اشاره به دخالت بعضی از ارگانها در امور شورای تبریز گفت : شورا برای نظارت و مدیریت امور شهروندان آزادی عمل دارد نباید دستگاه های اجرایی در این حوزه وارد شوند همچنان که ما نمی توانیم در امور آنها دخالت کنیم. برای رد مصوبات شورا باید منشاء قانونی وجود داشته باشد ولی وقتی بدون سند و منشاء قانونی ارائه نمی شود نباید در این مورد بحث شود.

درباره این مطلب نظر دهید