انتخاب زبان

آذربایجان شرقی

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

طبیعت برفی اورمیه

139411041156202116960904

منطقه های بند (در نزدیکی روستای بند ) ، سیلوانا ( شهری در بخش سیلوانه ) و نازلو، از گردشگاه های بی مانند اورمیه هستند که با فرا رسیدن زمستان زیبایی متفاوتی آنها را فرا می گیرد.

طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه طبیعت برفی اورمیه

درباره این مطلب نظر دهید