انتخاب زبان

آخرین اخبار

عباس لسانی مجددا به دادگاه اردبیل احضار شد

abbas lisani

اویان نیوز: روز گذشته عباس لسانی فعال آذربایجانی ساکن اردبیل مجددا به دادگاه اردبیل احضار گردید.

بنا به اخبار رسیده به اویان نیوز، روز سه شنبه ۴ تیر ۹۲ عباس لسانی فعال ملی – مدنی آذربایجانی به شعبه ۵ بازپرسی عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل جهت ارائه توضیحات احضار گردید.

پیشتر نیز روز ۲۲ خرداد ۹۲ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﺴﺎﻧﯽ فعال ملی – مدنی آذربایجانی به دادگاه اردبیل احضار شده بود. در این جلسه اتهامات ۱- ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮﻭه ﭼﻨﻠﯽ ﺑﺌﻞ ۲- ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯼﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ بر ﻣﺰﺍﺭ جانباختگان ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۸۵ ﺷﻬﺮ سولدوز(نقده) ۳-  ﺗﺠﻤﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ساوالان  ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯽ ﺩﯼ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﮔﻮﻧﺎﺯ ﺗﯽ ﻭﯼ ۴ – ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍغتشاش ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﯼ۵ -  ﭘﺨﺶ ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﯽ ﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ۶ -  ﺗﻼﺵ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺁﻥ ، به وی تفهیم شده بود.

سابقه خبر در اویان نیوز: 

ﻋﺒﺎﺱ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ اردبیل احضار شد

Scanned at 2013-06-26 16-20

تصور احضاریه

درباره این مطلب نظر دهید