انتخاب زبان

آخرین اخبار

محکومیت شعارهای "نژادپرستانه" گردهمایی روز کوروش

کوروش

اویان نیوز: شماری از سازمانهاى سیاسى و حقوق بشرى ایرانی در بیانیه‌های جداگانه ای، شعارهای نژادپرستانه گردهمایی منتصب به روز کوروش را محکوم کردند.
در تاریخ جمعه ۷آبان۹۵ یک گردهمایی در نزدیکی های شیراز و پاسارگاد برگزار شد که شرکت کنندگان شعارهایی علیه ملت‌های غیر فارس بخصوص عرب‌ها سردادند و بازتاب گسترده‌ای در رسانه های فارسی زبان داشت.

به گزارش اویان نیوز به نقل از العربیه فارسی، “کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران” با صدور بیانیه اى تاکید کرد، شعارهایی مانند ” کورش آریایی، تولدت مبارک”، ” ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم”، ” کورش پدر ماست، ایران وطن ماست” و “همش میگن دست خداست، هر چه بلاست ازعرباست” نشان می دهد که این، یک گردهمایی نفرت افکن، نکبت آمیز و نژاد پرستانه است، حتی اگر در ظاهر در مخالفت با رژیم اسلامی ایران باشد”.

طبق این بیانیه “این پدیده را پیشتر در سلام هیتلری تماشاگران مسابقه تیم های ایران و آلمان در سیزده آبان ۹۲ در ورزشگاه آزادی، و در توهین های مکرر به ملیت های عرب و ترک در همین ورزشگاه و دیگر ورزشگاه های ایران دیده ایم”.

کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران افزوده:” فعالیت های حزب های سومکا و پان ایرانیست در دهه سی شمسی نیز در ظاهر در مخالفت با رژیم شاه بود اما سیرحوادث نشان داد که همان رژیم، بیشترین بهره را از آن شعارها و فعالیت ها گرفت”.

سازمان حقوق بشر اهواز نیز با صدور بیانیه اى گفته “این اولین بار نیست که چنین شعارهاى نژادپرستانه علیه ۴۰۰ ملیون عرب سر داده مى شود و آخرین مورد آن در مسابقه فوتبال بین تیم های ملی ایران و قطر روز پنجشنبه اول سپتامبر ۲۰۱۶ (۱۱شهریور۹۵) بود که تعداد قابل توجهى از تماشاگران در ورزشگاه آزادی، شعارهای نژاد پرستانه و لومپنی – راسیستی علیه عرب ها سر داده و به آن‌ها دشنام گفتند”.

بیانیه این سازمان افزوده ” قبل از آن نیز شخصى به نام بهزاد پکس به بهانه مسابقه فوتبال تیم های النصر سعودى و پرسپولیس ایران، آوازى در سبک رپ تحت عنوان “عرب کش” خواند”.

طبق این بیانیه ” سخنان توهین‌آمیز اکبر عبدى یکی از بازیگران ایرانی و برنامه هاى توهین آمیز مختلف دیگرى در رسانه ها و تلویزیون رسمی ایران به عربها، اعتراض توده هاى عرب اهوازی را درپی داشت که وى را وادار به معذرت خواهى به نحوه ” عذر اقبح من الذنب” کرد”.

سازمان حقوق بشر اهواز تاکید کرده که “در سال های گذشته نیز، شاهد شعارها و اشعار عرب ستیزی در رسانه ها و تماشاگران ورزشگاه ها و کوشش برخى شاعران ناسیونالیسم افراطى همچون اسماعیل خویی، محمد علی جلالی (مسحر)، مصطفی بادکوبه ای، هالو و همگنان شان برای ترویج و تحکیم احساسات و اندیشه های ضد عربی در ایران بوده ایم”.

این سازمان گفته ” اگر چه برخی این تجمع را ضد رژیم حاکم قلمداد کرده اند، و آن را بازتاب مخالفت شهروندان ایرانی با سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ارزیابی می‌کنند، اما شعارهای ضد عربى در این تجمع همسو و به نفع سیاستهاى مداخله جویانه خونین این رژیم در کشورهای عربی بود”.

از میان گروه‌های اپوزیسیون ایرانى تنها ” سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) “بیانیه اى در این خصوص صادر کرده که در آن آمده که برخى از شعارها علیه عربها “مشخصا نژادپرستانه است و نمی توان آن را تحت عنوان مخالفت با رژیم اسلامی توجیه کرد”.

این سازمان در بیانیه اش تاکید کرده: “ابراز مخالفت با رژیم اسلامی با تاکید برآریائی بودن و طرح شعار علیه عرب ها، اشاعه نژادپرستی و نفرت پراکنی در میان مردم ایران و بین مردم ایران با مردم کشورهای عربی است.”

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با اشاره به امتداد تنوع ملی ـ قومی در ایران فراتر از مرزهای سیاسی کنونی آن، اعلام کرده که ” تلاش و مبارزه برای احقاق حقوق ملی ـ قومی ایرانیان که همه مردم ایران بتوانند در ایرانی آزاد و دمکراتیک با برابر حقوق زندگی مشترکی را ادامه بدهند، آنگاه کامل خواهد شد که به همسایگان کشورمان به  جای شعارهای ستیزگرایانه، ناسیونالیستی و راسیستی، پیام صلح و دوستی بدهیم و مشترکأ برای خاورمیانه عاری از نفرت و جنگ مبارزه کنیم.”

این سازمان ضمن محکومیت عرب ستیزی و شعارهائی که در گردهمائی پاسارگاد علیه عرب ها داده شد، رشد راسیسم را خطری برای ایران دانسته است.

درباره این مطلب نظر دهید