انتخاب زبان

اقتصادی

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

مرکز آمار ایران: فقرا فقیرتر، اغنیا ثروتمندتر شدند

25

اویان نیوز: جدیدترین رقم ضریب جینی در ایران ۰.۳۹ اعلام شد که بر اساس آن شکاف درآمدی در کشور طی سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش اویان نیوز،  مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ را ۰.۳۹ اعلام کرد که بر این اساس فاصله طبقاتی در کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن بیشتر شده است.

ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۰.۳۸ اعلام شده بود.

ضرب جینی مهمترین شاخص ارزیابی فاصله طبقاتی و توزیع درآمد است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر شکاف بیشتر درآمدی و طبقاتی دارد.

بر اساس این گزارش شکاف درآمدی در مناطق شهری کشور بیشتر از مناطق روستایی است به طوری که ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۰.۳۷ بوده است.

شکاف درآمدی در شهرها دراین سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ضریب جینی مناطق شهری در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۰.۳۶ اعلام شده بود.

اما شکاف درآمدی درمناطق روستایی تغییری نداشته است و در سال ۱۳۹۴ همچون سال پیش از آن ۰.۳۴ بوده است.

در میان استان های کشور تهران و گلستان بیشترین شکاف درآمدی در مناطق شهری را داشته اند. ضریب جینی در این دو استان در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۰.۳۸ بوده است.

1395071811391320188885710

درباره این مطلب نظر دهید