نهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه قره داغ از روز ۲۴مرداد۹۴  به مدت ۴ روز فعالیت خود را در شهر اهر آغاز کرد.