انتخاب زبان

جنبش دانشجویی

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

نگار علیزاده: افکار مردسالارانه فضای دانشگاه را برای فعالیت دختران تنگ تر کرده است

nigar alizadeh

اویان نیوز: نگار علیزاده متولد ۱۳۷۳، اهل سلماس عضو دو دوره شورای مرکزی کانون آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز، در آستانه ۱۹ اردیبهشت روز دانشجویی آذربایجان در گفتگو با اویان نیوز از نقش و حضور زنان و دختران دانشجو در عرصه جنبش دانشجویی آذربایجان می‌گوید.

۱- تعریف شما از ماهیت و اهداف جنبش دانشجویی آذربایجان چیست؟

ماهیت و اهداف در امتداد هم قرار دارند. ماهیت جنبش ها از نیازهای موجود در بطن جامعه به وجود آمده است. به طور کلی در کشورهای درحال توسعه در نتیجه عدم تثبیت موقعیت و پایگاه اجتماعی دانشجویان به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت بینا بینی استقلال اجتماعی و وابستگی مالی به خانواده، دانشجویان ماهیتی منقدانه پیدا می کنند.

جنبش دانشجویی آذربایجان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بازتاب حقوق و نیاز های جامعه ی آذربایجان و نقد جامعه در راس اهداف این جنبش قرار دارند.

برای روشن تر شدن موضوع اهداف می توانیم آگاهی بخشی در رابطه با حقوق اولیه ای همچون زبان مادری، رفع نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و… نام ببریم.

۲- نقش و تاثیرگذاری این جنبش بر جامعه آذربایجان را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

باید دیالوگ مناسب بین قشر دانشجو و توده ی مردم برای افزایش تاثیر گذاری در جامعه وجود داشته باشد.

دانشجویان با کانون های فرهنگی در سطح دانشگاه ها، نشریاتی چون سارای، ائلین، دنیز و گوزه نک و… و نمایشگاه های کتاب و عکس دریاچه اورمیه و اخیرا نامه دانشجویان به ریاست جمهوری در خواست تحقق وعده ها،عهده دار آگاهی بخشی به دانشجویان و سایر مردم شده اند.

۳- در فضای کنونی دانشگاه ها عمده فعالیت های زنان در عرصه جنبش دانشجویی حول چه محورهایی می باشد؟

عمده فعالیت های دختران در دانشگاه ها حول فعالیت های علمی مرتبط با رشته تحصیلی شان و گاها فعالیت های هنری و اجتماعی همچون برگزاری نمایشگاه ها و مراسمات می چرخد، تا فعالیت های مبتنی بر هویت ملی و جنسیتی.

۴- نقش و میزان مشارکت زنان در جنبش دانشجویی آذربایجان را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظرم مشارکت دانشجویان دختر نسبت به پسر پایین تر است. البته این میزان مشارکت پایین، عوامل اجتماعی و روان شناختی متعددی دارد که به نظرم بررسی تک تک این عوامل در حوصله ی این بحث نبوده و نیاز به بررسی های دقیق از سوی کارشناسان را دارد.

اما آنچه که من به عنوان یک دانشجو در دانشگاه ها مشاهده می کنم نبود فضای مناسب برای فعالیت دختران می باشد به این صورت که محدودیت های تحمیل شده بر جامعه و افکار مردسالارانه فضای دانشگاه ها را برای فعالیت دختران تنگ تر کرده است.

حتی در صورت وجود فضای مناسب، به دلیل عدم حضور مناسب در فضای عمومی، دختران فعالیت کمرنگ تری از خود نشان داده و در اکثر موارد به جای مشارکت فعال حضوری منفعلانه داشته و به جای تنظیم اندیشه ها و فعالیت های خود با دغدغه هایشان، متناسب با نظر جمع یا مردان عمل می کنند.

۵- دلایل پایین بودن سطح مشارکت دختران دانشجو نسبت به پسران دانشجو را در چه می دانید؟

ساختار سنتی جامعه آذربایجان نقش به مراتب کمتری برای زن در جامعه قائل می شود. تاثیر نقش های جنسیتی زنانه و مردانه که سبب رانده شدن زنان به حوزه های خصوصی و حذف از حوزه های عمومی است.

در همین حال، در محافل دانشجویی دختران، به ندرت مسائل اجتماعی یا چالش ها مطرح می شود.

این گونه برخورد جامعه و خانواده با دختران باعث شده تا آنها ناخودآگاه شخصیت مقلدی داشته باشند و مسائل و دغدغه های غیر ضروری در زندگی شان اولویت یابد.

۶- پیشنهادات شما برای ارتقا سطح مشارکت زنان در جنبش دانشجویی آذربایجان چیست؟

افزایش سطح سواد و آگاهی بخشی در مورد حقوق زنان برای باز شدن فضای بیشتر برای فعالیت زنان، همچنین در هم شکستن کلیشه های مردسالارانه در جهت پذیرا شدن حقوق و مشارکت اجتماعی زنان.

درباره این مطلب نظر دهید