انتخاب زبان

اردبیل

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

پارس آباد: افزایش آمار جرایم خشن در سال 1393

IMG12483266

اویان نیوز: به گفته دادستان عمومی و انقلاب پارس آباد مغان آمار مقایسه ای جرایم سال های ۹۲ و ۹۳ نشان می دهد که جرایم خشن در این شهرستان از نظر فراوانی در صدر قرار دارد.

به گزارش اویان نیوزبه نقل از ایرنا، رحیم گلزاده افزود: بررسی ها و آمار های سال ۹۳ نشان می دهد توهین و اهانت ۹۶درصد، تهدید و ارعاب ۷۰درصد، مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی ۵۷درصد نسبت به سال ۹۲افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این آمارها نشان می دهد که تخریب و صدمات بدنی غیر عمدی در رده های بعدی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب پارس آباد مغان اضافه کرد: داده های آماری حکایت از این دارد که جرایم خشن در جامعه ما رو به رشد است و این نشانگر این است که اجرای طرح ها و کارهای فرهنگی دربین مردم از نیازهای ضروری است.

گلزاده ادامه داد: افزایش آمار جرایم خشن بیانگر این است که دستگاه های متولی حوزه فرهنگ آن طور که باید به وظایف و تکالیف خود عمل نکرده اند.

وی از کاهش چشمگیر آمار سرقت، نزاع گروهی و ضرب و جرح عمدی در این شهرستان خبر داد و افزود: میزان سرقت حدود ۱۲درصد و نزاع دسته جمعی و ضرب و جرح عمدی نزدیک ۷۰درصد کاهش نشان می دهد.

درباره این مطلب نظر دهید