انتخاب زبان

زبان مادری

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

پیام دبیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری

865118912e

اویان نیوز: ایرینا بوکووا، دبیر کل یونسکو به مناسبت روز بین‌المللی زبان مادری (۲۱ فوریه ۲۰۱۶) پیامی با عنوان «آموزش با کیفیت زبان و نتایج یادگیری» (Quality education, language(s) of instruction and learning outcomes) ارسال کرده است:

«آموزش با کیفیت زبان و نتایج یادگیری» تم روز بین المللی زبان مادری ۲۰۱۶ برگزیده شده است. این انتخاب نقش و اهمیت زبان مادری درتکامل آموزش با کیفیت و تنوع زبانی با چشم انداز عملی کردن برنامه جدید توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ رامشخص می کند.

هدف شماره چهار یونسکو در برنامه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰، به آموزش با کیفیت و یادگیری درطول تمام زندگی برای همگان تاکید دارد تا هر زن و هر مرد بتواند صلاحیت و دانش لازم را برای شناختن ارزشهائی کسب کند که به او اجازه می دهد نقش خود را در جامعه بعهده بگیرد. این جنبه که در کادر فعالیت آموزشی یونسکو تا سال ۲۰۳۰ دیده می شود، اهمیت خاصی برای دختران و زنان و همچنین برای اقلیت ها و مردمان بومی و جوامع روستائی در بر دارد.

این کادر که همچون نقشه راه برای عملی کردن برنامه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده، مراجعه به زبان مادری در آموزش و یاد گیری و همچنین گسترش و حفظ تنوع زبانی را تشویق می کند.

برای رسیدن به این هدف چند زبانی بودن برای موفقیت مجموعه برنامه های توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ لازم است. مخصوصا در آنچه که به رشد اقتصادی، کار و بهداشت و همچنین بازبینی شیوه مصرف و تولید دائمی و تغییرات آب و هوائی مربوط می شود، چند زبانی بودن ضروری می باشد.

یونسکو همین توجه را به دفاع از تنوع زبانی در اینترنت دارد و از ایجاد امکانات برای دسترسی به مطبوعات و اطلاعات با محتوای محلی حمایت می کند.

به همت برنامه دانش های محلی و بومی یونسکو اهمیت زبان مادری و زبان های محلی را همچون وسیله نگهداری و استفاده مشترک از دانش های فرهنگ بومی بعنوان منبع عظیم دانائی، آشکار می سازد.

در کادر توجه به چند زبانی بودن، زبان مادری جایگاه اساسی در آموزش با کیفیت دارد و اساس استقلال افراد و جامعه آنان است.

ما باید این قدرت را بشناسیم و از آن استفاده کنیم تا هیچکس در ساختن آینده عادلانه تر و مفید تر برای همگان، برکنار نماند.

ایرینا بوکووا – دبیر کل یونسکو

ترجمه شده از متن فرانسه توسط جمعیت دفاع از حقوق بشر آذربایجان (ارک)

درباره این مطلب نظر دهید