انتخاب زبان

آخرین اخبار

کودک ماکویی، 3 سال و نیم بدون اوراق شناسایی/مخالفت ثبت احوال با نامگذاری اسامی تورکی

oguzkan

اختصاصی اویان نیوز: اداره ثبت احوال شهرستان ماکو از صدور اوراق شناسایی برای یک کودک آذربایجانی ممانعت می کند.

بنا به اطلاع اویان نیوز، با گذشت ۳ سال و نیم از تولد «اوغوز کاآن»  اداره ثبت احوال شهرستان ماکو از صدور شناسنامه برای این کودک خودداری می نماید.

پیگیریهای چند ساله ی پدر این کودک برای ثبت این نام در اداره ثبت احوال بی نتیجه بوده است.

صادق فیض اله نژاد، پدر این کودک در اعتراض به عدم صدور اوراق شناسایی برای فرزندش علیه اداره ثبت احوال این شهرستان به مراجع قضایی شکایت نمود.

شعبه دوم حقوقی شهرستان ماکو نیز دفاعیات اداره ثبت احوال را موجه دانسته و رای به ابطال این دعوی داده است.

در بخشی از دادنامه صادره دادگاه آمده: نام انتخاب شده جزو نامهای رایج و تناسب با فرهنگ شرعی و اسلامی نیست و با فرهنگ اصیل جامعه اسلامی منافات دارد و جزو نامهای مورد تایید آن اداره نمی باشد.

والدین «اوغوز کاآن» با اعتراض به رای دادگاه خواستار تجدیدنظرخواهی در خصوص این موضوع شدند که این حکم در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عینا تایید گردید.

«اوغوز کاآن» متولد ۲شهریور۹۰ بوده و با گذشت ۳ سال و نیم همچنان بدون اوراق شناسایی درحال رشد و بالندگی است.

خانواده ای این کودک نگرانند،عدم صدور شناسنامه برای وی موجب شود این کودک از خدمات درمانی محروم شده و در سالهای آینده از ثبت نام در مدرسه و استفاده از خدمات آموزشی و حق شهروندی محروم گردد.

 oguzkan

نظر برای این مطلب داده شده است ۲

  1. اوغوز کاان که در اذربایجانی اغوز خان تلفظ میشود در هر دو تلفظ خود چه ربطی به فرهنگ و سیستم نامگذاری مدنیت اذربایجان دارد؟؟؟  حداقل زحمت میکشیدید نامش را از عثمانی درست ترجمه میکردید. این حرکت پوپولیستی عقب افتاده چیزی جز لطمه زدن به فرهنگ و زبان اذربایجان نداشته است.

  2. اوغوز خان  یا اوغوز کاان هر دو به یک معنی می باشد حالا من اوغوز کاان را انتخاب کردم و هیچ ربطی هم به کسی ندارد. عثمانی یا صفوی فرقی برای ما ترکان آذربایجانی ندارد حد اقل شما که زحمت کشیدی این نقد را برای من نوشتی یک کمی مطالعه می کردی و بعد دل درد می گرفتی .
    دوست عزیزلغت نامه علی اکبر دهخدا را برات توسعه می کنم که مطالعه کنی.

درباره این مطلب نظر دهید