گالری عکس: حکومت ملی آذربایجان به روایت تصویر (قسمت اول) - پایگاه خبری - تحلیلی اویان نیوز - پایگاه خبری – تحلیلی اویان نیوز گالری عکس: حکومت ملی آذربایجان به روایت تصویر (قسمت اول) - پایگاه خبری - تحلیلی اویان نیوز

روز ۲۱ آذر سالروز تشکیل و سقوط حکومت ملی آذربایجان به رهبری میرجعفر پیشه‌وری است. این حکومت خود مختار در تاریخ ۲۱آذر سال ۱۳۲۴ بعد از برگزاری انتخابات تشکیل گردید.