از شب گذشته اکثر شهرهای آذربایجان شاهد بارش برف بوده است. بر اثر شدت بارش برف بخشی از جاده تبریز – اهر بسته شد.