اویان نیوز: در شهرهای تبریز، اورمیه، زنجان، تهران، اردبیل، شیراز و خوی شهروندان آذربایجانی در اعتراض به توهین‌های نژادپرستانه و جنسیتی «روزنامه طرح‌نو»  تجمعات اعتراضی برگزار کردند که تعدادی از معترضان از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند.