انتخاب زبان

جنبش دانشجویی

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

گزارش تصویری از دومین تجمع اعتراضی دانشجویان شهید مدنی آذربایجان

tehessun2-10

اختصاصی اویان نیوز: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای دومین بار در اعتراض به مطالب توهین آمیز نشریه تریبون متعلق به تشکل جامعه ی اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش اویان نیوز، از ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۳خرداد۹۳ قریب به ۳۰۰ تن از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای دومین بار طی چند روز اخیر در اعتراض به مطالب توهین آمیز نشریه «تریبون» متعلق به تشکل جامعه ی اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

سابقه خبر در اویان نیوز:

دومین تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به توهین نشریه تشکل جامعه ی اسلامی

تحصن دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در اعتراض به توهین های جامعه ی اسلامی به ملت آذربایجان

tehessun2-1 tehessun2-2 tehessun2-3 tehessun2-4 tehessun2-5 tehessun2-6 tehessun2-7 tehessun2-8 tehessun2-9 tehessun2-10 tehessun2-11 tehessun2-12 tehessun2-13 tehessun2-14 tehessun2-15 tehessun2-16 tehessun2-17 tehessun2-18 tehessun2-19 tehessun2-20 tehessun2-21 tehessun2-22 tehessun2-23 tehessun2-24 tehessun2-25 tehessun2-26 tehessun2-27 tehessun2-28 tehessun2-29 tehessun2-30 tehessun2-31 tehessun2-32 tehessun2-33 tehessun2-34 tehessun2-35 tehessun2-36 tehessun2-37 tehessun2-38 tehessun2-39 tehessun2-40 tehessun2-41 tehessun2-42

درباره این مطلب نظر دهید