چینّاب، روستایی با ۱۰۰ خانوار از توابع شهرستان هوراند در استان آذربایجان‌شرقی است که با بحران آب شرب روبروست. اهالی چینّاب ۵ سال قبل هزینه اجرای طرح هادی روستایی را برای لوله کشی به بخشداری هوراند پرداخت کرده‌اند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. – فارس