اویان نیوز: کارگران کارخانه ایران ترانسفو در زنجان، از روز ۳ مرداد در اعتراض به فروش ۳۵ درصد از سهام ایران ترانسفورماتور، تغییر قرارداد کارگران و بحث تعدیل نیرو تجمع کرده اند -  عکس از کانال کمپین حمایت مردمی از ایران ترانسفو