گزارش تصویری از سومین روز اعتراض کارگران ایران ترانسفو در زنجان - پایگاه خبری - تحلیلی اویان نیوز - پایگاه خبری – تحلیلی اویان نیوز گزارش تصویری از سومین روز اعتراض کارگران ایران ترانسفو در زنجان - پایگاه خبری - تحلیلی اویان نیوز

اویان نیوز: کارگران کارخانه ایران ترانسفو در زنجان، از روز ۳ مرداد در اعتراض به فروش ۳۵ درصد از سهام ایران ترانسفورماتور، تغییر قرارداد کارگران و بحث تعدیل نیرو تجمع کرده اند -  عکس از کانال کمپین حمایت مردمی از ایران ترانسفو