انتخاب زبان

آخرین اخبار

گزارش تصویری از نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

LostFile_JPG_1109120

اختصاصی اویان نیوز: نمایشگاه سالانه کتاب آذربایجان در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اویان نیوز، شنبه ۳۰فروردین۹۳ نمایشگاه کتابی با محوریت آذربایجان از سوی کانون شهر و ادب و با همکاری اعضای این کانون افتتاح شد.

سابقه خبر در اویان نیوز:

نمایشگاه سالانه کتاب در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر پا شد

 LostFile_JPG_228672 LostFile_JPG_272512 LostFile_JPG_317248 LostFile_JPG_353472 LostFile_JPG_405568 LostFile_JPG_448768 LostFile_JPG_533312 LostFile_JPG_574528 LostFile_JPG_617920 LostFile_JPG_705472 LostFile_JPG_750784 LostFile_JPG_810009 LostFile_JPG_843584 LostFile_JPG_977728 LostFile_JPG_1034071 LostFile_JPG_1109120 LostFile_JPG_1196864 LostFile_JPG_1285184 LostFile_JPG_1502400 LostFile_JPG_1546304_1 LostFile_JPG_1590592_1 LostFile_JPG_1635008_1 LostFile_JPG_1678400_1 LostFile_JPG_1723008 LostFile_JPG_1900736 LostFile_JPG_2082368 LostFile_JPG_2125248 LostFile_JPG_2169664 LostFile_JPG_2306560 LostFile_JPG_2353600 LostFile_JPG_2400960 LostFile_JPG_3510016 LostFile_JPG_3557120 LostFile_JPG_3604480 LostFile_JPG_3648640 LostFile_JPG_3736832

درباره این مطلب نظر دهید