به گزارش اویان نیوز، پنجشنبه ۱۰تیر۹۵ جمعی از شهروندان و فعالان آذربایجانی با حضور در برابر کنسولگری ترکیه در اورمیه و اهدای گل، با مردم ترکیه ابراز همدردی کردند.