اویان نیوز: این نمایشگاه از شنبه ۱۳ لغایت ۱۷ آذر۹۵از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر در خانه فرهنگ دانشگاه مراغه دایر می باشد.