İran: İsfəhanın şəhərində yerləşən "Vanq" kilsəsi Ermənistana maliyyə yardımı göndərir

222222

Oyannewsa özəl: İsfahan şəhərində olan Vanq kilsəsi kitab sərgisindən əldə olan gəliri Ermənistana göndərir.

Oyannewsun müxbirinin raporuna əsasən, İsfahanın Vanq kilsəsində keçirilən kitab sərgisindən əldə olunan qazanc və gəlirləri Ermənistana göndərir. Bu rapora dayanaraq son həftələrdə  İsfəhan şəhərinin Vanq kilsəsində keçirilən sərgidə bu kilsənin muzeyi yerində qondarma Erməni soyqırımı haqda kitablar satıllıb. Bu kilsə bildirib ki, bu kitab sərgisindən əldə olunan gəlir və qazanclar Ermənistana göndəriləcək.

Bu sərgiye  gedənlərə isə rəsim çəkməyə və video yükləməyə yasaq  qoyulub.

Oyannews xəbər ajansı bu məlumatın hüquqi və tarixi  araşdırması haqda İsveçdə yaşayan Güney Azərbaycanlı vəkil Saleh Kamrani və Cavid Aydın doktor əczaçı və Eskişəhir Azərbaycanlılar Dərnəyi’nin İdarə Heyətinin katibi ilə danışıqlar aparıb.

İran uluslararası öhdeliklere zidd əməl edib.

Saleh Kamrani  ədliyyə nazirliyinin vəkili bu məsələnin hüquqi tərəfini  Oyannews xəbər ajansının müxbiri ilə müsahibədə belə deyir: Hüquqi vəziyyətə görə dövlətlərin bir birinə yardımı gərək həm iç hüquqlar və həm də beynəlxalq öhdəlikləri nəzərə alsınlar.Başqa  sözlə bu məlumatlara yanaşmaq üçün iç qayda qanunları o cümlədən ana yasanı araşdırmaq gərəkir və başqa adi qanunlar olduğu halda və eləcədə müvcud beynəlxalq hüquq qaydaları o cümlədən ikili və çox tərəfli müqavilələr, fərqli Konvensiya, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və beynəlxalq məhkəmə gedişatıdır

saleh1

Saleh Kamrani : İran uluslararası öhdeliklere zidd əməl edib.

Kamrani bu qonuya toxunaraq deyib ki, bütün detallar və hüquqi incəliklərə bu vaxtda toxunmaq mümkün deyil deyə artırıb: Iran BMT-in üzvü olduğu üçün və beynəlxalq qaydalarda yazıldığı üçün öz qonşu ölkələri və bir çox ölkələr haqqında verdiyi öhdəliklərə əməl etməyə məcburdur. O cümlədən yaxşı qonşuluq yasası, başqa ölkələrin iç işlərinə qarışmamaq, beynəlxalq mübahisələrin həlli üçün zor tətbiq etməkdən imtina etmək və iki düşmən ölkə arasında tərəfsizlik yasasına əməl etmək və sonda birləşmiş millətlər təşkilatının qətnamələrinə bağlı olmaq.

Azərbaycanlı fəal əlavə edib: Bildiyiniz kimi İran İslam Respublikası,  demək olar bütün qurallar və düzənləmələr və bir çoxları ki biz o xırdalıqlara toxunmaqdan imtina etdik sorunu vardır.Yəni İranın iş və əməlləri beynəlxalq hüquq istəkləri və niyyətləri ki yer kürəsində beynəlxalq barış və insan hüquqlarının əldə olunması üçündür  fərqlidir.

Saleh Kamranı ünvanladı ki: Əgər istəyək eyni misallarla indiki prinsipleri İranın davranışlarında araşdıraq çox qara bir sonucla üzləşəcəyik ki, insanların təməl prensiplərinin pozulması, İrqçılıq, Terrorizm bir kəlmədə beynəlxalq isyankarlıq bu pazellerin əsas formasını yaradacaq.

O beynəlxalq yasalara işarə edərək o cümlədən birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və Cenevrə konvensiyalarına işarə edərək vurğuladı: Hər dövlətin haqqı vardır beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində dünyanınn bütün ölkələri ilə siyasi,ekonomik və hərbi əməkdaşlıq etsin bu şərtlə ki, beynəlxalq hüquq istəklərinə qarşı işlər görməsin. O cümlədən hakim düzənləmələrin ilişdiyi Cenevre sözleşmelerinin savaş hüquqlarına əməl etməmək. Önəmli və münaqişəli qonulardan biri də  savaş hüquqlarında beynəlxalq mübahisələrin sülh yolu ilə həllidir, üçüncü ölkənin tərəfsiz olması.  Bu o haldadır ki İran savaş zamanı beynəlxalq öhdəlikləri pozaraq, savaşın bütün taleyini dəyişdirəcək yardımları Ermənistanın xeyrinə edib. Sonucda Azərbaycan Respublikasının 20% torpağının işğal olunmasına o cümlədən Qarabağın işğalına səbəb olub.

Azərbaycanlı vəkil qeyd edir: Tərəfsizlik qaydalarına əməl etmək o yerə qədərdir ki, düşmən olan iki tərəfdən biri BMT-nin nizamnaməsi altında və təcavüz qətnaməsinin tərifi, təcavüz edən tanınmamış olsun ki, bununda tanısı birləşmiş millətlər təşkilatının güvənlik konseyinin öhdəsinə düşür. Bu şura 4 qətnaməsinə görə Ermənistanı təcavüzkar elan edərək onu işqalçı dövlət kimi məhkum edib. Bu yöndə bu 4 qətnaməyə dayanaraq həm İran və həm dünya ölkələri gərək bu qərarın uyğulanması üçün buna əsaslanan Qarabağın və Azərbaycan Respublikasının 7 vilayəti BMT-nin təhlükəsizlik şurasının vasitəsi ilə boşaldılması təmin edilməli idi.

Saleh Kamrani bu qonuya toxunaraq:İran öz beynəlxalq öhdəliklərinə zidd əməl edib artırdı: İran öhdəliklərinə zidd hərəkət etməklə Ermənistanla ilişqilərini nə təkcə azaltmayıb bəlkə Ermənistana hər bir yardımı o cümlədən ekonomik və hərbi yardımlarını çəkinmədən göstərir. İranın Ermənistanla ilişqiləri nə təkcə sadaladığımız qonulardan fərqlidir bəlkə öz hüquq və qaydaları ilə belə fərqlənən o cümlədən 11-ci və 152-ci ana yasası ki İran respublikasının xarici siyasəti bu yöndə ki yaxınsama və müsəlman ölkələrinin xeyrinə əsaslandırıb, edir.

111111

İranda yasa ayrımcılığı

Səid Mətinpur, rəhmətlik Qulamrza Əmani, Lətif Həsəni, İlqar Müəzzinzadə, Məhəmmədrza Hadi, Səid Muğanlı, Nasir Derazşəmşir, Saleh Kamrani, və başqa bir neçə Azərbaycanlı fəal ki Azərbaycan və Türkiyə ilə bilimsəl və kültürəl ilişqiləri olduğu üçün həbs ediliblər, və sorğu suala tutulduqdan sonra  ağır məhkəmə cəzalarına məruz qalıblar.

Bununla ilgili Saleh Kamrani Oyannewsun müxbirinə deyib: Azərbaycan milli fəalları səyahət etmək üçün, və Türk ölkələrinin kimlik və mədəniyyətlərini sevdikləri üçün, İranda etmədikləri ittihamlarla üzləşirlər və bu Türk düşmənçiliyi ve ermenileri savunmaqdan bashqa bir şey deyildir.

O açıqlamasında deyib İranın məhkəmə sisteminin Azərbaycan milli fəalları ilə davranışı və məhkəmə sisteminin özgür olmaması və kəşfiyyat orqanlarının fikirləri və qərarlarının bu qurğuda olması və mühəndis Əmaninin həbs edilməsinə toxunaraq artırdı: Mühəndis əmaninin məhkəmə və işqəncələrini unuda bilmirəm Əmaninin ittihamlarından biri ki bunun üçün iki il həbs ki toplam olaraq 5 il həbsə məhkum olmuşdu iran sər hədlərinin içində yabancı bir ölkəyə casusluq etmək idi. Hökmü oxuyan hakim özünə o zəhməti belə verməmişdi ki o ölkələrin adını hökmdə çəksin. Hətta ittihamçını dindirmə sürəcində insanlıqdan uzaq işqəncələrlə birlikdə və məhkəmə bu fəala açıqlanmamışdı. O bu zaman idi ki,məhkəmənin nəzərdə tutduğu ölkələrə səyahət etməsi üçün  Əmaninin o zaman 24 yaşı  yox idi və hətta pasport belə almamışdı. Budur İran məhkəmələrinin milli hərəkətin fəallar ilə məntiq və davranışı.

O əlavə etdi: Bu məntiqlədir ki, Səid Mətinpur da Əmani kimi 8 il həbs cəzasına məhkum olub. Bu Azərbaycan milli fəallarına hüquq ayrı seçkiliyindən başqa bir şey deyildir.  O halda ki İranda az sayda olan ermənilər  bir çox kültürəl və siyasi və s… hüquqlardan yararlanırlar və küçələrdə istədiklərini Azərbaycan Türk millətinə qarşı edirlər. Açıq şəkildə Ermənistan ilə kültürəl, siyası, ekonomik əlaqələr saxlayırlar.

Azərbaycan həm Quzey və həm Güneydə Türk olduğları üçün İran və Rusyanın girovu olublar

Saleh Kamrani  Ədliyyə Nazirliyinin vəkili, Ermənistanın beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında məhkumdur deyerək artırdı: Ermənistan bu 4 qətnamə ki BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərəfindən Aprelin 30-dan -  12 Noyabr 1993 bu nömrələr 822, 853, 874, 884, buraxılıb təcavuz və işqalçı bir dövlət kimi tanınır.

O dedi: Bu 4 qətnaməyə görə ermənilər və ermənilərə bağlı olan hərbçilər Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində olan hərbçiləri Azərbaycanın işqal olunmuş torpaqlarının boşaltmalıdırlar. Bu qətnamənin hər bir yerində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Qarabağın tamamilə Azərbaycana aid olması vurğulanıb. Bütün ölkələr xüsusilə də qonşu ölkələri hər bir düşmənlik mövqeyi və hərəkəti ki hər iki düşmən tərəfin atəşkəsin pozulmasına gətirib çıxarmaqdan çəkindirib.

Kamrani Azərbaycan Respubliksının xeyrinə olan bir sıra qətnamələrin nəticəsiz qaldığı dəlilləri belə dəyərləndirir:

1-   Ermənistana yoldaşlıq edən və onun təəssübünü çəkən bir sıra ölkələrin ki onların üstündə Fransa və Rusiya Avropa Minsk Qrupunun Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ki bu 4 qətnaməyə əsasən əslində, onlar bir ana idarəetmə orqanı kimi qəbul ediliblər.

2-   Azərbaycan Respublikasının işqal olunmuş ərazisinin azad olunması üçün milli imkanları qullana bilməməsi.

3-   Hamısından önəmli İran və Rusiyanın hər tərəfli Ermənistanı müdafiə etməsi və  Azərbaycan ərazisinin işqal edilməsində hər birinin özlərinə özəl dəlilləri vardır.

O İranın fikirlərini Ermənistanı müdafiə etməkdə və İranın Türk düşmənliyini vurğulayaraq və bu siyasətdə olanların ermənilərlə soy birliyinə işarə edərək dedi: Güney Azərbaycan milli hərəkətindən nigaranlıq bu dəlilin başqa sübutudur.

Azərbaycanlı vəkil  bu qonuda qeyd etdi: Iranda əsnək siyasətin olmaması səbəbindən Güney Azərbaycanın birəysəl və toplu milli hüquqları verilməsində, və güneydə təkcə yolu zorakılıqda görən və quzeyin iş işlərinə qarışmaq o cümlədən terrorçuluq,  narkotik və aşırı məzhəb savaşların  və işqaçıları dəstəkləməkdə görür. Demək olar ki Azərbaycan həm Güneydə və həm Quzeydə Türk olduqları üçün İran və Rusyannın girovu olublar.

Onun iddialarına görə: İranın son istəyi çox önəmli strateji bölgə olan Qafqazda hökmranlq və hegemonyayı öz fikrincə Rusya və Türkiyəni qabaqlıyaraq əlinə alsın.

 İranın islam dəyərlərinə xəyanət etməsi:

Saleh Kamrani  Oyannews xəbər ajansının müxbiri ilə danışıqda Marağa şəhərinin bir nəçə ay öncəki etirazlarına toxunaraq dedi: Azərbaycan fəallarının etirazları tamam ilə yasalara uyğun və hüquq və təməl azadlıqlarının içindədir. Başqa bir sözlə bu Azerbaycan xalqının və hər bir vətəndaşın ki, güney Azərbaycanda və hətta İranda yaşayır ən təməl birəysəl ve kollektiv haqları arasında yer alır ki, İranın ana yasa və bəynəlxalq öhdəliklərə zidd olan siyasətinə etiraz etsinlər. Ona görə ki İran tərəfsizlik yasasıni saymazdan gəlib iki düşmən ölkə Azərbaycan və Ermənistan dövlətləri savaşı başlayan çağda və sonra işğalçı Ermənistanı müdafiə və yardım edib və BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsindən sonra həqiqətən də işqalçılıqda iştirak edib.

O qeyd etdi: Qarabağ işqal olunan gündən Azərbaycan milləti hər zaman İranın müdaxiləçi siyasətinə duyarlıdır və bir çox səviyyələrdə İranın ermenipərəst xarici siyasətinə etirazını bildirib.Bilim yurdlarının öyrəncilərinin etirazları Təbriz, Tehranda və s… eləcədə Güney Azərbaycanda çoxlu aksiyaların Ermənistan səfirliyinin önündə və başqa yerlərdə  keçirilməsi ki, bu da Azərbaycan millətinin İranın işqal sevən siyasətinə rahatsızlığının göstərcisidir.

Kamrani Azərbaycan fəallarının bu işini təqdir edərək söylədi: Marağada Azərbaycan fəallarının son çalışmaları onların bir sıralarının həbsinə o cümlədən Molla Əzimiyə Qədim və Davud Əzimzadənin həbsinə gətirib çıxartdı. Davamlılıq doğru yol idi ki, o zaman fəallar o cümlədən rəhmətlik Əmaninin Təbrizdəki Ermənistan səfirliyi qarşısında başlanmışdı.

Bu Azərbaycanlı fəal bu qonuyu ortaya atmaqla ki fəalların həbsi o cümlədən Molla Əzimi-ə Qədimin məhkum olub həbs edilməsi İranın islam dəyərlərinə xəyanətinin göstərcisidir, o qeyd  etdi ki: Yaddan çıxılımaz bir şeydir bu yalançı UMMOL QƏRAYİE ESLAMİ iddiaçıları, bir dəfə də Ərdəbildə Azərbaycan milli hərəkətinin fəallarından olan Abbas bəy Lisanini də Ermənistan Kənd Təsərrüfatı Nazirini salamlamaq üçün Ərdəbilin Sər Çeşmə məscidinin önündə döymüşdülər.

Onun inancına görə bu etirazlar gərək böyük və daha geniş səviyyədə İranın aldadıcı işqal siyasətinə qarşı dəvam edilsin.

Azərbaycanda “ermənilərin etnik təmizləmə” iddiaları/ “Qondaram erməni soyqırımı” iddiaları bu dəfə Azərbaycan əleyhinə

Sərginin bu banerlərində iddia edilib 1988 və 1990-cı illərində Azərbaycanın Respublikasının bir neçə şəhərində və bu şəhərlərdə oturan ermənilərə qarşı”Etnik təmizləmə” həyata keçirilib.

cavid2

Cavid Aydın doktor Əczaçı və Eskişəhir Azərbaycanlılar Dərnəyi’nin İdarə Heyəti’nin başqanı

Bununla bağlı Cavid Aydın doktor Əczaçı və Eskişəhir Azərbaycanlılar Dərnəyi’nin İdarə Heyəti’nin  başqanı Oyannews xəbər ajansının müxbiri ilə danışığında o illərin tarixi olayları haqqında belə deyir: Tarixin bu çağında Azərbaycanlılar və Ermənilər arasında münaqişələr Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində baş verdi ki, sonraki illərdə Qarabağ münaqişəsinin başlanmasının təməlini qoydu. Savaşın başlanması iki gəncin Əsgəran kəndi yaxınlığına ölməsindən başladı.Bundan sonar ermənilər bu iki gəncin bəhanəsi ilə Qazax şəhərinin kəndlərinə ki neçə kilometrlər münaqişə yerindən üzaqda idi basqın etdilər. Bu basqılar cərəyanlarında aşağı Salahlı və Yuxarı Salahlı kəndləri gəcə ilə yandırıldı və neçə nəfər həyatın itirdi.

Bu Əczaçı doktor artırdı: Bu olayların içində başqa bir olayda baş verdi ki sonralar ermənilər ondan Gəncə şəhərində yaşayan erməniləri çıxarmaq üçün istifadəh etdilər. Amma olayın düzü bu idi ki Iravanda yaşayan Azərbaycanlılarla Bakı,Gəncə və Sumqayıtda yaşayan ermənilərlə öz evlərini dəyişməyə başladılar.Bu dəyişiklik dövlətlər tərəfindən yox bəlkə Azərbaycan və Erməni vətəndaşlarının istəyi ilə həyata keçirildi.Eskişəhirdə olan Azərbaycanlıların İdarə Heyətinin katibi KGB-nin sonraki olaylarda xəritə yoluna və Azərbaycanda çinin qızıl ordusunun iştirakına işarə edib dedi: Bu çəkişmələrin ən yüksəyi Sumqayıt şəhərində oldu ki 20-21 erməninin ölməsi ilə baş Verdi. Bu olylardan sonar qızıl ordu əyalətdə çəkişmələrin qabağın almaq bəhanəsi ilə Azərbaycan torpaqlarına girdi və qanlı Yanvar olayları ondan sonar üz Verdi.

Azərbaycanın  vətəndaşlığı bu olaylarda  KGB-nin təhlükəsizlik elementlerini yönləndirməyi vurğulayaraq ünvanladı: Məhkəmə bəlgələrinə görə (Bu məhkəmə sonrakı illərdə formalaşıb və bu cinayətləri törədənlər mühakimə olundu.Edvard Qriqoriyan adında biri etiraf etmişdi ki ancaq özlüyündə 7 nəfərin ölümünə nədən olub. Bu bəlgələrə dayanaraq, Sumqayıt ermənilərinin ölümünə səbəb olanlar, Erməni grupları olub ki Şurəvinin təhlükəsizlik polislərinin hiyləgərliyi ilə anti Azərbaycan hisslərini oyatmaq və alovlandırmağa çalışırdılar və onu qullanaraq Azərbaycan müstəqilliyini ləkələsinlər və ardınca Qarabağın işqalı üçün planlarıni sağlasınlar.

Cavid Aydın qeyd etdi: Bu qətllərdə diqqət yetirilməli mövzu budur ki diri şahidlərin dediklərinə görə ölənlərin hammısı onlar idilər ki kilsəyə və erməni irqçiliğına aylıq yardım göstərmirdilər.

O dünyanın çeşitli yerlərində Ermənilərin tərəfindən bu iddiaları və “yalançı Qondarma Erməni soyqırımını” bu dəfə də Azərbaycan Respublikası əleyhinə qiymətləndirir.

Vanq və ya Amna Prkyc kilsəsi İsfahanın Culfa məhləsində yer alır ki bu Azərbaycanın Culfasında olan Sent Spanus kilsəsinin kopyasıdır.

Bu kilsə Həkim Nizami 4 yolunda Nəzr Şərqi prospekti  Alfred küçəsində yerləşir.

Bu xəbərin yalnız “ Oyannews ” adı ilə yayınlanmasına izn verilir.

 

Yorum yazmaq istəyirsinizmi?