NASA sonunda açıqladı: dünyaya bənzəyn gzəgən tapıldı

CKnrh3BWgAEKLk4-1

Oyannews: NASA, uzay teleskopu, kepelr-in, yerkürəsinə bənzəyən bir gəzəgən kəşf etdiyini bildirdi. gəzəgən-ə «kepelr-452b» adı verildi.

Amerika milli havaçılıq və uzay dayirəsi (NASA), dünyanın1400 ışıq ili uzaqlığında, (qu quşu{Cygnus} sıra ulduzlarından ), yerkürəsinə bənzəyən bir gəzəgən tapıldığını açıqladı.

“Kepler-452b” adı verilən gəzəgən, yerkürəsindən daha böyük və daha yaşlıdır.

NASA-nın vaşingtondakı mərkəzində təşkil edilən mətbuat konfransında, 2009-cu ildə, uzaya göndərilən Kepler teleskopu ilə kəşf edilən və «Kepler-452b» adı verilən gəzəgən-in, öz ulduzundan olan məsafəsi, yaşamaq üçün və su toplanabilər qədər uyğundur.

maraqlandırıcı sonuclar

“NASA”nın üstsəviyyə səlahiyətlilərindən olan John Grunsfeld, mətbuat konfransında etdiyi açıqlamada, dedi: “kayinatdakı başqa günəşlərin dövrələrində də gəzəgənlər olduğu kəşəfinin 20.cı il dönümündə, Kepler teleskopu yardımı ilə, günəş və yerkürəsinə bənzəyən bir ulduz-gəzəgən tapıldı. əldə etdiyimiz maraqlandırıcı sonuclar, bizi kayinatda ikinci dünyanı tapmağa bir addım daha yaxınlaşdırır.”

yerkürəsinin böyük əmisi oğlu

Kepler bilgianalizi bölümündən olan Jon Jenkins, dedi: «Kepler-452b»ni yerkürəsinin daha yaşlı və daha böyük əmisi oğlu olaraq təyin edə bilərik. gəzəgən, dünyanın, yaşamalı bir yerə necə gəlib çatdığını anlatmağa yardımçı olacaq.

Jon Jenkins, sözəlrinə belə davam etdi:  “bu gəzəgən, yerkürəsindən daha uzun müddətdir; yaşamağa gərəkli olan məsafədə, ulduzunun dövərəsinə dolanır. bu da gəzəgəndə, yaşam üçün gərəkli olan bütün maddələrin olduğuna işarə edir”.

Dönüşünü 385gündə tamamlayır

diyametri, yerkürəsindən, yüzdə 60daha böyük olan «-452b», «süper dünya» bölümündə yer tutur.

gəzəgən, öz ulduzunun, çevərəsinə dönüşün 385gündə tamamlayır.

“Kepler-452b”nin ulduzunun {günəşinin}, təxəminən 6 milyard yaşında olduğu sanılır. günşdən 1.5 milyard il daha yaşlı və həmən istililikdə olduğu bəlirlənib{müşəxxəs olub}. diyamtri günşdən yüzdə 10 daha çox olan, günşdən yüzdə 20-də daha parlaqdır.

“Kepler-452b”, indiyə qədər, yaşama uyğun, tapılan gəzəgənlər arasında, ən kiçiyi təyin olundu.

İstixana iqlimi

Gəzəgən-in , hal-hazırda istixana iqlimi mərhələsində olduğu sanılır. bu mərhələdə, ulduzdan yayılan enerji, çevərəsindəki gəzəgən-in üzünün istiliyinin artmasına yol açır. dünyanın, istixana iqlimi mərhələsinə, bir milyard il sonra girəcəyi sanılır.

NASA, kəşfin «Astrophysical Journal» jurnalında yayımlanacağını da bildirdi.

Qaynaq: CNN&Radiofarda

Yorum yazmaq istəyirsinizmi?