999289_10152092938929052_622896051_n

سوئد : تجمع اعتراضی در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجانی

husen alman

انعکاس خبر بازداشت «حسین علی محمدی» در روزنامه «بیلد ام سونتاگ» آلمان

630964

آذربایجان شرقی رکورددار مهاجرت در ایران

mustafa evezpur

مصطفی عوض پور از اتهام انتسابی تبرئه شد

555

تهران : برگزاری مراسم بزرگداشت مشاهیر آذربایجان

husen - taha

کمپین امضا برای آزادی حسین علی محمدی و طاها کرمانی

Fridon Ibrahemi

رشت : برگزاری مراسم بزرگداشت فریدون ابراهیمی / تاریخ آذربایجان با خون امثال ابراهیمی نوشته شده است

davud - behmen

مراغه : دادگاه داود عظیم زاده و بهمن خالقی برگزار شد

husen - taha

افزایش نگرانی ها از وضعیت سلامتی حسین علی محمدی و طاها کرمانی

ismail berzeger

وضعیت بسیار وخیم اسماعیل برزگری در نتیجه 11 بار اعتصاب غذا