انتخاب زبان

Tag: افزایش نرخ کرایه‌ تاکسی‌
1752253

زنجان: افزایش کرایه اتوبوس و تاکسی

739027

افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در زنجان

taxi

تبریز: افزایش ۲۰تا ۱۵درصدی کرایه های حمل ونقل عمومی

taxi-tebriz

تبریز: احتمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی کرایه های تاکسی

افزایش 50 درصدی نرخ کرایه‌ تاکسی‌

صفحه 1 از 512345