انتخاب زبان

Tag: امیر ابراهیملو
3urmu

اورمیه: بازداشت و آزادی 3 نفر از فعالان آذربایجانی

urumu tutulanları

اورمیه : بی خبری از وضعیت فعالان بازداشت شده

صفحه 1 از 212