انتخاب زبان

Tag: خودکشی
483705_509011159156442_690859750_n

خودکشی دسته جمعی یک خانواده در سبزوار

QjpqqSX

خودکشی دختر جوان در سولدوز

khod

تبریز : جوانی در شاه گؤلو خود را حلق آویز کرد