انتخاب زبان

Tag: دانشگاه اورمیه
%d8%af%d9%86%db%8c%d8%b2

نشریه دنیز لغو امتیاز شد

photo_2016-12-13_18-17-07

چهارمین شماره‌ی نشریه دانشجویی «یول» در دانشگاه اورمیه منتشر شد

1058118_161

اورمیه: مراسم بزرگداشت "روز دانشجو" صحنه طرح مطالبات آذربایجان شد

urmia-university-urmia-ac-ir

دانشگاه اورمیه؛ اخطار کتبی کمیته ناظر بر نشریات برای مدیر مسئول نشریه دانشجویی «یول»

%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a7%d8%a7

چهاردهین شماره نشریه «دنیز» در دانشگاه اورمیه منتشر شد

Deniz dergi

سیزدهین شماره نشریه «دنیز» در دانشگاه اورمیه منتشر شد

یول درگی سی

دانشگاه اورمیه؛ احضار مدیر مسؤول نشریه دانشجویی «یول» به کمیته ناظر بر نشریات

دنیز درگی

نشریه «دنیز» دانشگاه اورمیه "تعلیق شد"

1373

احضار 22 دانشجوی دانشگاه اورمیه به کمیته انضباطی

دنیز12

دوازدهین شماره نشریه «دنیز» در دانشگاه اورمیه منتشر شد

صفحه 1 از 2412345...1020...آخرین