انتخاب زبان

Tag: زبان مادری
unesco

پیام مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری

simin

سیمین صبری: عدم آموزش به زبان مادری موجب بحران هویتی، افسردگی و نفرت از ملیت می شود

duman radmehr

آیا رویکرد روحانی به مطالبات آذربایجان پوپولیستی است؟

arif keskin

گفتگوی تحلیلی سایت اویان نیوز با عارف کسکین پیرامون طرح آموزش زبان مادری

arıf-kekın

خلاصه گفتگوی تحلیلی سایت اویان نیوز با عارف کسکین پیرامون طرح آموزش زبان مادری

z.m

افزایش اعتراض به مخالفت فرهنگستان با آموزش زبان‌های مادری

536970_494960087261108_52357619_n

تدریس زبان مادری «حق» یا «توطئه»

kucheknejad

واکنش به طرح آموزش زبان مادری؛ تنظیم محتوای درسی با زبان های مادری «شدنی» نیست

فرهنگستان_زبان_و_ادب_پارسی

آموزش به زبان مادری «تهدیدی جدی» و یک «توطئه» برای زبان فارسی است

yunesi

علی یونسی: آموزش به زبان مادری اقوام در دستور کار است