انتخاب زبان

Tag: زندان تبریز
3 tebriz

تبریز: آزادی 3 نفر از فعالان آذربایجانی از زندان

letif heseni

تشدید وخامت وضعیت جسمانی لطیف حسنی در 27-مین روز اعتصاب غذا

edam zindan tebriz

طی یک هفته ی اخیر: اعدام دو نفر در زندان مرکزی تبریز

tebriz tut

تبریز: آخرین وضعیت بازداشت شدگان 20خرداد

tebriz tut

تبریز: صدور قرار بازداشت برای 5 تن از فعالان آذربایجانی/ آزادی بقیه بازداشت شدگان

salar turi

سالار طوری از شرکت در امتحانات پایان ترم دانشگاه بازماند

letif heseni

وخامت وضعیت جسمانی لطیف حسنی در 22مین روز اعتصاب غذا

aresh

آرش محمدی فعال چپ دانشجويی از زندان تبریز آزاد شد

salar turi

ممانعت با آزادی سالار طوری از زندان تبریز

yurush-1

آیت (یوروش)مهرعلی بیگلو به زندان شهر جلفا انتقال یافته است