انتخاب زبان

Tag: زندان تبریز
seid ibrahımzade

تبریز: سعید ابراهیم زاده فعال مدنی به 3 ماه حبس محکوم شد

shehram radmehr

اعزام شهرام رادمهر به پزشک در پی وخامت وضعیت جسمانی وی

letif heseni

هشتمین روز اعتصاب غذای لطیف حسنی

yurush-1

آیت (یوروش)مهرعلی بیگلو به اعتصاب غذای خود پایان داد

yurush mehreli beyli

در 35مین روز اعتصاب غذا: موافقت با درخواست انتقال آیت مهرعلی بیگلو به زندان جلفا

edam zindan tebriz

آمار تکان دهنده از اعدام محکومان در زندان تبریز

letif heseni

لطیف حسنی دست به اعتصاب غذا زد

yurush mehreli beyli11

جان آیت مهرعلی بیگلو در خطر است / اعتصاب غذای آیت مهرعلی بیگلو 30 روزه شد

mahmid fezli11

مرخصی دو روزه محمود فضلی با وثیقه 660 میلیون تومانی

shehram radmehr

وخامت وضعیت سلامتی شهرام رادمهر در زندان مرکزی تبریز