انتخاب زبان

Tag: سرانه
Untitled1

اردبیل: کاهش سرانه آرد / ایجاد بازار سیاه آرد

0003717 (1)

سرانه مصرف نمک ایرانی‌ها دو برابر استاندارد‌ها

IMG14521783

سرانه تولید نا خالص استان زنجان نصف میانگین کشوری است

Fezaye sebz

سرانه پایین فضای سبز در تبریز

صفحه 1 از 41234