انتخاب زبان

Tag: عباس لسانی
abbas lisani

جلسه دادگاه عباس لسانی «برگزار نشد»

abbas lisani

رسوبات ذهنی و بحرانهای رفتاری

abbas lisani

احضار عباس لسانی به دادگاه انقلاب اردبیل

abbas lisani

عباس لسانی از زندان اهر آزاد شد

abbas lisani

اعتصاب غذای دوباره عباس لسانی در زندان اهر / آزادی اکبر ابولزاده

7 nefer

نامه اعتراضی 7 تن از فعالان آذربایجانی به مقامات قضایی / شکنجه شدید فعالان در بازداشتگاه اطلاعات

7 nefer

انتقال 7 فعال آذربایجانی به بازداشتگاه زندان اهر / تداوم اعتصاب غذا

eher eher

اهر: اعتصاب غذای چندتن از فعالان بازداشتی / لیست کامل فعالان بازداشتی

abbas lisani

عباس لسانی برای بار چندم بازجویی شد

Abbas

عباس لسانی به دادسرای اردبیل احضار شد