انتخاب زبان

Tag: عظيم قيچي ساز
ezimqeychisaz

عظيم قيچي ساز "شيشاپانگما" را فتح کرد

ezim qeychisaz

خیز عظيم قيچي ساز برای فتح قله شيشاپانگما

Choyu-ezim

"عظيم قيچي ساز" بر فراز "چوايو " ايستاد

ezimqeychisaz

عظيم قيچي ساز به کمپ اصلی قله چوآیو رسید

143982

عظيم قيچي ساز در راه 12 مین هشت هزاری

76822_1440919224910_5161784_n

قيچي‌ساز قله ماکالو را فتح کرد

azim qeychisaz

عظيم قيچي ساز آماده صعود به قله 8463 متري ماکالو

صفحه 1 از 712345...آخرین