انتخاب زبان

Tag: فعالین آذربایجانی
qosa2

اعلام حمایت از فعالین آذربایجانی در کشور های مختلف / برگزاری تجمع اعتراضی در آنکارا

5 fweal

بیش از 1700 نفر از شهروندان و فعالین آذربایجانی خواستار رسیدگی مجدد به پرونده یئنی گاموح شدند

YYGG

اعتصاب غذای ۳ زندانی سیاسی در حمایت از فعالین آذربایجانی / تجمع اعتراضی در آلمان در حمایت از فعالین اعتصاب کننده

yyy

پنجمین روز اعتصاب غذای فعالین آذربایجانی / انتقال بهبود قلیزاده به پزشک قانونی

majid sefidani

تبریز: بی خبری از وضعیت 3 تن از فعالین آذربایجانی

cehan bexs

ماکو: 4 تن از فعالین آذربایجانی به دادگاه احضار شدند

urmu11

اورمیه: دیدار جمعی از فعالین آذربایجانی با غلام قلیزاده

oxtay reshidi 2

جلسه بازپرسی محمد رشیدی برگزار گردید

davud ezimzade behmen

مراغه : دادگاه فعالین آذربایجانی برگزار شد

80690003-4290664

اورمیه: بازداشت سه تن از فعالین آذربایجانی در برنامه انتخاباتی حداد عادل