انتخاب زبان

Tag: قطعی برق
قطعی برق

کلیبر 7 ساعت در خاموشی

13911207000191_PhotoL

نیمی از کلان شهر تبریز در تاریکی فرو رفت

39x8z9ryfn3a

احتمال قطعی برق در تبریز

صفحه 1 از 3123