انتخاب زبان

Tag: قیمت نفت
0,,18916920_403,00

ادامه سقوط بهای نفت

-96DE-4F25-92B8-14F048577C55_mw1024_s_n

قیمت نفت به کمترین میزان در ۱۱ سال اخیر رسید

Neft

نفت 45 دلار شد

iran-erebistan

استمداد ایران از عربستان برای جلوگیری از کاهش بهای نفت

14749

قیمت نفت به زیر 100دلار رسید

صفحه 1 از 512345