انتخاب زبان

Tag: محمد محمدی
urmiye valiball arested

تهران: بازداشت تعدادی از تماشاگران شهرداری اورمیه

urumu tutulanları

اورمیه : بی خبری از وضعیت فعالان بازداشت شده

صفحه 1 از 212