انتخاب زبان

Tag: ندامتگاه کرج
11111

انتقال رسول رضوی و مرتضی مرادپور به زندان تبریز

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1

تحلیل رفتن کلیه و کبد مرتضی مرادپور در ۴۴ مین روز اعتصاب غذا

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1

"۱۸۳۰ فعال مدنی آذربایجانی خواستار آزادی مرتضی مرادپور شدند"

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-300x190

بیهوشی مرتضی مرادپور در جریان اعتصاب غذا

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-300x190

ممانعت از انتقال به پزشکی قانونی و عدم رسیدگی به شکایت مرتضی مرادپور

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-300x190

وخامت حال مرتضی مرادپور در ۳۱مین روز اعتصاب غذا

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1

مرتضی مرادپور در انفرادی ندامتگاه کرج از "ناراحتی قلبی" رنج می برد

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b12-300x190

تداوم منع تماس و ملاقات مرتضی مرادپور در بیست و پنجمین روز اعتصاب غذا

%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84

رسول رضوی به اعتصاب غذای خود پایان داد

%d8%b9%d9%81-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84

فراخوان عفو بین الملل برای حمایت و آزادی زندانیان در اعتصاب غذا

صفحه 1 از 1212345...10...آخرین