انتخاب زبان

Tag: گیوی
شهرستانهای-اردبیل

اردبیل: برگزاری آیین «چؤمچه خاتین» در شهر گیوی

IMG18515510

مراسم سنتی "چومچه خاتون" در گیوی برگزار شد

صفحه 1 از 212