انتخاب زبان

آخرین اخبار

اعدام شنیع ترین و پلیدترین عمل یک حکومت در قرن 21 - احمد ملکی

اویان نیوز :« دو چوان «علیرضا مافیها» و «محمد‌علی سروری» ۱۹ و۲۳ ساله که در آذر ماه سال جاری یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند، و با سرقت ۷۰ هزار تومان متواری شدند و بعد با یک دادگاه خارج از نوبت به اعدام محکوم شدند و بامداد روز یک‌شنبه یکم بهمن در ضلع شمالی پارک هنرمندان و در خیابان بهشهر به وسیله جرثقیل به دار آویخته شدن که نشان دهنده عمق جنایات حکومت الله خونریز جمهوری اسلامی ایران بر زمین است.

حکومتی که با نام الله و بنام محاربه با خدا ۳۴ سال است، صحنه های اعدام، شکنجه، زجر، بدبختی، خودفروشی زنان، کلیه فروشی، مرگ بیماران در بیمارستان، سرطان، زلزله، تصادف، و کلکسیون شرارت و بدبختی آفریده است مدعی حکومت الله بر زمین است.

همین جوانانی که در این فضای پر از سم و زهر حکومت ۳۴ ساله الله جمهوری اسلامی بر زمین تربیت یافته اند. رژیمی که الله روزه در همه صحنه ها الله را به زمین آورده است تا هر روز در میادین شهر برای او قربانی کند که این محارب خداست« جنگ با خدا» ست. و این الله سیرایی ندارد و قصد خون همه ایرانیان را نموده، زندگی بر ایرانیانی که حداقل یک جو شرافت و وجدان داشته باشند سم و زهری بیش نیست که هر لحظه بایستی در این دوزخ تحمل کنند.
خدایی که انسان را برای مرگ بخواهد نه برای تکامل، تربیت و متحول شدن این خدای جمهوری اسلامی است. تا این خدایان فرعونی بر ایرانیان حکومت می کنند یک روز خوش نخواهیم داشت. اگر انسانیت و شرافت خود را ذبح نکرده باشیم.

خدایی که خواهان بدبختی و اعدام جوانان این مرز و بوم است جوانانی که با بدختی و درد و رنج مادران که هر روز در صف یک لقمه نان، و شیر با هزار مشقت و بدبختی بزرگ شده اند و امروز همان جوان برای نجات مادرش از فرط بدبختی دست به شرارت می زند تربیت یافته همین حکومت الله بر زمین است پرورش یافته همین خدا و خدایان جمهوری اسلامی ایران است، این خدای شما که سنبل مرگ، و خشونت و نفرت است.
امروز بر هر ایرانی است که اگر بخواهد خودش را از آلودگی خون این بی گناهان که هر روز بر زمین می ریزد برهاند برائت و دوری از این حکومت شیطانی است است که با نام خدا بزرگترین جنایات بشری را انجام می دهد.

بنام دشمنی با خدا ۳۴ سال است عزیزترین جوانان این کشور را بخاک و خون کشیده است باعث فتنه ها و جنگ ها بسیار شده است ملت ایران را شقه شقه کرده است هر روز قربانی جدیدی از مردم بپای این بت بزرگ به مرگ سپرده می شود.

محارب کیست؟

محارب خدا حاکمیتی است که هر ساعت میلیاردها میلیارد از ثروت ملت ایران را تبدیل به توپ، خمپاره، بمب می کند و بر سر ملت بیگناه سوریه می ریزد ثروت ایران برای بشار اسد دیکتاتوری که تاکنون نزدیک بیش از شصت هزار تن از ملت بیگناه خود را به قربانگاه مرگ فرستاده است و ساعت به ساعت آمار این کشتار افزایش می یابد.

محارب خدا، خمینی ها و خامنه ای ها، خاتمی ها، رفسنجانی ها، لاریجانی ها ، احمدی نژادها، تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و همه مسئولینی هستند که چرخ این آسیاب خون ریز ر می گردانند و امروز بر سر کار هستند و دم فرو بسته اند از این همه خون های بیگناه که هر روز ریخته می شود.

سالانه بیش از دویست هزار نفر در ایران به علل مختلف دچار مرگ زودرس می شوند و هزاران هزار کشته می شوند.

کارمندان دولت ، کارمندان وزارت خارجه که ماهیانه ۳۵۰۰ یورو پس انداز می کنند بدانند که جواب این خون های بناحق ریخته شده ، شوربختانی که برای نجات خود و مادر و فرزندانشان فقط برای هفتاد هزار تومان یا ۴ میلیون تومان معادل ۸۰۰ یورو به مرگ محکوم میشوند کلیه خود را می فروشند، تن فروشی می کنند. این بدبخت ها که چنین اسیرند نخواهند گذاشت شما با آسایش و آرامش و زیبایی زندگی کنید و شما هر گز پایه های زندگی خود را نمی توانید بر طناب دار این جوانان بنا نهند و روزگار خوش بگذرانند.

ملت ایران، تک به تک هموطنان عزیز بر ماست که اعتراض و فریاد خود را نسبت به این ناعدالتی عظیم ابراز کنیم

امروز در ۱۱۱ کشور جهان اعدام و شکنجه ممنوع است و این حق طبیعی هر انسانی است که به تکامل و رشد در زندگی برسد و در این دنیا به اوج شکوفایی و عظمت انسانی رشد کند و اگر خطایی کرد پی به اشتباه خود ببرد. حاکمیت سالم نیز ریشه های ناهنجاری های اجتماعی را بررسی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همان مجلسی که خدایش جز کشتن و مرگ کار دیگری از او ساخته نیست اظهاراتی کرده اند که باعث شرم بشریت است

نمایندگان مجلس :عبدالرضا عزیز- اسماعیل سعید، و نماینده شیروان و ….

اعدام در ملاء عام، ضامن امنیت روانی کشور است
* کسانی که توان دیدن اعدام را ندارند، برای تماشا نروند
• حذف اعدام، پرستیژ حقوق بشری برخی کشورها شده است.
• اثربخشی اعدام های در ملاء عام زیاد است
•اعدام در ملاء عام از وحشت می کاهد

آیا گوسفندتر ازاین نمایندگان مجلس اسلامی ایران در جهان وجود دارد؟
بی شرف تر از نمایندگان مجلس اسلامی ایران در جهان وجود دارد؟
احمق تر و پلیدتر و شقی تر از نمایندگان مجلس اسلامی ایران در جهان وجود دارد؟
گاو نزد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، پروفسور است
واقعا در دنیا ما مسخره شده ایم؛ و نام ایران با اعدام، شکنجه، زندانی و حماقت محض برده می شود.. آیا احمق تر و بی شعورتر از این نمایندگان در تاریخ جهان از زمان دانیاسورها تا کنون دیده نشده است……..

الله در جمهوری اسلامی معرف چوبه های دار و طناب مرگ انسانها شناخته شده است و جمهوری اسلامی ایران مبلغ این الله خونریزی است که ملت ایران را به بدبخت ترین ملت های دنیا تبدیل کرده است.

در کجای دنیا سراغ داریم هر روز چوبه های دار بر پا باشد. اما سکوت و خفقان عمومی، اعم از تمام شخصیت ها، روحانیت، اساتید، دانشگاهها، انجمن ها، معلمان و و …. در خاموشی مطلق و در بی تفاوتی مطلق فرو رفته باشند.

مردم ایران اعدام دست جمعی گردیده اند. بیش از هفتاد میلیون ملت ایران را اعدام کرده اند.

انسانیت ایرانی ها اعدام شده است، شرافت و وجدان ایرانی ها اعدام شده است، وگرنه در کجای دنیا سراغ داریم این همه بی تفاوتی و تماشاگر ظلم و ستم روز افزون باشند و دم فرو بندند.

در تونس یک نفر از فرط اقتصادی خودش را به آتش کشاند انقلابی عظیم آفریده شدو میلیون ها مردم تونس به خیابان آمدند چه شده است در ایران، تمامی شخصیتها ، تمامی انجمن ها، و تمام انسانها در سکوت مطلق و نظاره گر مرگ بی گناهان هستند.

امروز اکثریت کشورهای جهان و مردم عالم این اصل را پذیرفته اند:

اعدام یک انسان، اعدام کل بشریت است

اعدام یک انسان، اعدام انسانیت و شرافت انسانهاست.

پیش از آنکه از زمین و آسمان بر سرمان بلا و خشم با استمرار این رذل ترین و پست ترین حاکمیت بر سرمان ببارد، گامی در جهت تغییر ودگرگونی این حکومت که جز جرثومه های فساد و شیاطین مرگ آفرین نیستند برداریم، اعتراض و حرکتی کنیم.

خون این بیگناهان هر گز نخواهند گذاشت انسانی که سکوت کرده است و دستانش در خون آلوده است زندگی خوش و سعادتمندی داشته باشد.

خوشبختی ما نمی تواند بر طناب دار بیگناهان و انسانهای بی پناه باشد، ناهنجاریهای روز افزون جامعه نتیجه بذرهای کینه، خشونت، اعدام حکومت الله اختراعی حاکمیت فرعونی شماست که با پدید آوردن حاکمیت ولی مطلقه فقیه حاکمیت خدا بر زمین جمهوری اسلامی ایران است که این صحنه های نفرت آور را آفریده اند با این حکومت هرگز به خانه سعادت و آرامش نخواهیم رسید.

وبلاگ احمد ملکی – ahmadmaleki.blogspot.com

درباره این مطلب نظر دهید